×
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. Competency Mapping and Modelling in System Design. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 2, s. 125 - 131. ISSN: 1211-3174.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Descriptive and Normative Maps from the Mathematical Modelling point of View. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 0, s. 117 - 124. ISSN: 1211-3174.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Designing resources in Agricultural Services Projects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 248-255. ISSN: 1211-3174.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Efficiency of Pig Production in the Czech Republic and in an International Context. Agriculture-BASEL, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2077-0472.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. – JIROVSKÁ, E. FADERTIC – On-line support for rural development. Zemědělská ekonomika, 2005, roč. 51, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 0139-570X.

BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – **UTTL, L. – **MRÁZ, P. – BARTOŠKA, J. Findings of herbicide and fungicide residues in bee bread. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 343-352. ISSN: 1214-1178.

ŠUBRT, T. – SEMERÁDOVÁ, A. Interaktivní přístupy k řešení vícekriteriálních problémů v projektovém řízení. E+M Ekonomie a Management, 2007, roč. 7, č. 2, s. 51 - 58. ISSN: 1212-3609.

HAVLÍČEK, J. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – DÖMEOVÁ, L. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SVOBODA, R. International aspects of the pork production value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2021, roč. 12, č. 3, s. 241-266. ISSN: 1741-5357.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Knowledge Creation and Sharing in Project Based Organizations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 0, s. 44 - 50. ISSN: 1211-3174.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. Knowledge Creation in OR/MS Modelling Process. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 0, s. 16 - 23. ISSN: 1211-3174.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Knowledge Maps and Mathematical Modelling . Electronic Journal of Knowledge Management, 2008, roč. 5, č. 4, s. 497 - 504. ISSN: 1479-4411.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. Knowledge maps in agriculture and rural development. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 11, s. 546 - 553. ISSN: 0139-570X.

HAVLÍČEK, J. – BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. Mathematical Formalization of Knowledge Lifecycle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 0, s. 24 - 31. ISSN: 1211-3174.

HAVLÍČEK, J. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. New businesses for small and medium entrepreneurs (SMEs) in the Renewable Energy Sources (RES). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 9, s. 425-432. ISSN: 0139-570X.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. TASK CRITICALNESS POTENTIAL: A MULTIPLE CRITERIA APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT. Kybernetika, 2016, roč. 52, č. 4, s. 558-574. ISSN: 0023-5954.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The effect of human agent in project management. Central European Journal of Operations Research, 2012, roč. 20, č. 3, s. 369-382. ISSN: 1435-246X.

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – VLAŽNÝ, P. The factors influencing the pollinators visitation of the oilseed rape cultivars. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 574-580. ISSN: 1214-1178.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – PLATILOVÁ VORLÍČKOVÁ, L. The system approach to knowledge creation, sharing and utilisation in managerial competency models. International Journal of Learning and Intellectual Capital - Print version, 2009, roč. 6, č. 1, s. 103 - 116. ISSN: 1479-4853.

Odborná monografie

SPILITOPOULOU, S. – PAZDERŮ, K. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. – SKOUFI, D. – PROTOGEROPOULOS, C. – HARRIES, A. – GÓRRIZ, I. – GAUTHIER, E. – TUOMINEN, P.; idPublikace = 50231; Název: Future Energy Careers New Career Opportunities in renewable energy-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

Kapitoly v odborné knize

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Multiple Criteria Decision Making’12. Katowice, Polsko: Publisher of the University of Economics in Katowice, 2012, 235s. ISBN 978-83-7875-042-0. Multiple criteria evaluation of project goals, s. 179-188.

ŠUBRT, T. Modely pro řízení znalostí a podporu rozhodování. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1633-1. s. Projektové řízení, s. 38 - 82.

Článek ve sborníku z akce

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Modification of crucial earned value parameters for modern project management. In 29th European Conference for Operational Research 08.07.2018, Valencia, Španělsko. Valencia, Spain: European Association of Operational Research Societies, 2018. s. 404-404.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Comparison of the Pork Meat Prices in Chosen European Countries in 2010 – 2018. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2019 07.11.2019, Železná Ruda. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 67-75.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Critical Mass Task Identification in Projects. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 344-349.

BROŽOVÁ, H. – DVOŘÁK, P. – ŠUBRT, T. Criticalness and the threat of project tasks. In Proceedings of the 14th International Conference on Project Management and Scheduling 30.03.2014, Munich, Germany. Munich, Germany: TUM School of Management , 2014. s. 52-56.

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. EOQ as a Tool for Increased Transport Efficiency . In 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) 09.09.2020, Mendel University in Brno Czech Republic. Mendel University in Brno, 2020: © Svatopluk Kapounek, Hana Vránová (eds.), Mendel University in Brno, 2020, 2020. s. 205-210.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. EVM modification based on human factor influence to project budget estimate at completion. In PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS (SMSIS) 25.05.2017, Ostrava. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2017. s. 147-156.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Fuzzy Approach to Risk Appetite in Project Management. In xxx 10.09.2014, Olopmouc. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2014. s. 61-66.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. Fuzzy Threatness Matrices in Project Management . In Proceedings of the 15thInternational Symposium on Operational Research SOR'19 25.09.2019, Bled. Ljubljana: Slovenian Society Informatika –Section for Operational Research, 2019. s. 581-586.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. How to find Critical Mass of Task Threatening the Projects. In Project Management and Scheduling 21.04.2021, on-line. Toulouse: Toulouse Business School, 2021. s. 1-4.

BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Incorporating practitioners’ expectations to Project Management teaching. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 16-23.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Is Your Learning Process Smart Enough?. In Efficiency and Responsibility in Education - Proceedings 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, 2011. s. 287-295.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. Knowledge Mapping in Decision-making Process: Theoretical Analysis and Application. In Proceedings of the 9th European Conference on Knowledge Management 4.92008, Southampton, Solent University. Reading: Academic Publishing Limited, 2008. s. 101 - 110.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Knowledge Maps and Mathematical Modelling. In Proceedings of the 8th European Conference on Knowledge Management 6.92007, Barcelona. Barcelona: Academic Conference Limited, 2007. s. 953 - 957.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the Student Syndrome for use in Project Management. In PROCEEDINGS OF THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2014 28.05.2014, Virt, Slovakia. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 128-133.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the work contour in project management. In Proceedings of the 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2014 10.09.2014, Olomouc. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 518-523.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Modification of EVM by Scenarios. In 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2017) 13.09.2016, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 24-29.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the BCWS by Work Effort. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 09.09.2015, Cheb, Czech Republic. University of West Bohemia, Plzen: Faculty of Economics, University of West Bohemia, Plzen, 2015. s. 19-24.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVA by work contour. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) 25.05.2016, Vrátna, Slovakia. University of Economics, Bratislava, SK: Letra Inteactive, s.r.o. (University of Economics, Bratislava, SK), 2016. s. 13-18.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVM by Work Effort and Student Syndrome phenomenon. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, Liberec, CZECH REPUBLIC. TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016. s. 25-30.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Modification of the Three-point PERT Estimate for Practical Use. In 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. University of Economics, Prague: University of Economics, Prague (Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic), 2011. s. 23-28.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Modification of the Three-point PERT Estimate for Practical Use. In 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. University of Economics, Prague: University of Economics, Prague (Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic), 2011. s. 23-28.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Multiple criteria evaluation of the activities criticalness in the Project management. In Proceedings of the 31th Conference on Mthematical Methods in Economics 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013. s. 83-89.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RŮŽIČKA, M. Multiple criteria methodology of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure Analysis. In Proceedings of International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 17.92008, Technicka universita Liberec. Liberec: Technicka universita Liberec, 2008. s. 1 - 0.

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. Multiple criteria methods for definition of charging stations for freight transport . In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Praha: MatfyzPress, 2018. s. 163-168.

PAVLÍČKOVÁ, P. – BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – **HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. New MS Project Add-in for Task Threatness Evaluation. In Proceedings of the 14 th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021 25.05.2021, on-line. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 240-247.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. OPTIMIZATION MODEL OF FARM STAGES OF THE PORK MEAT SUPPLY CHAIN. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 67-74.

CHAMRADA, D. – ŠUBRT, T. POSSIBILITIES OF EFFECTIVE USE OF EMERGENCY LOGISTICS APPLYING THE INCEPTION PHASE IN DISASTER MANAGEMENT. In Conference Proceedings, 9th Carpathian Logistics Congress - CLC 2019 02.12.2019, Hotel Tatra, Zakopane, Poland, EU. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 93-98.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Resource Allocation and Motivation Strategies in Project Management. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 13-18.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

KREJČÍ, I. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. System Dynamics Model of Czech Regions' Development. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 258-263.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. Task threatness matrix in the Project management. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 234-239.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The Phases of Work Effort and the Student’s Syndrome Model. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, University of South Bohemia in České Budějovice. University of South Bohemia in České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. s. 7-11.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The Phases of Work Effort and the Student’s Syndrome Model. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, University of South Bohemia in České Budějovice. University of South Bohemia in České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. s. 7-11.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Use of the three-point PERT estimate in Critical Chain method. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 11.09.2012, Silesian University in Opava, Karviná, ČR. Silesian University in Opava, Karviná, ČR: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Czech Republic, 2012. s. 20-24.

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. – CHAMRADA, D. USING THE EOQ PRINCIPLE FOR EFFICIENT VEHICLE UTILIZATION . In CLC 2019: Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings 02.12.2019, Hotel Tatra, Zakopane, Poland, EU . © 2020 TANGER Ltd., Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU , 2020. s. 66-71.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. Why and how to evaluate the task threatness. In Project Management and Scheduling 21.04.2021, on-line. Toulouse: Toulouse Business School, 2021. s. 1-4.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – CHAMRADA, D.; idPublikace = 85629; Název: Work Contour Models in Projects-- Neexistuje podtyp publikace --

Certifikované metodiky

ŠUBRT, T. – **DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – **DOHNALOVÁ, CSC., d. – **MÁDLOVÁ, L. – TICHÁ, I. – BARTOŠKA, J. CSR Reporting - Metodika tvorby CSR reportů firem a organizací a jejich vyhodnocení, CSR Reporting - Methodology of CSR reporting for companies and organizations and their evaluation, Corporate social responsibility (CSR); CSR areas; methodology; CSR maturity model, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), projekt TAČR Recesera, Metodika vznikla v rámci projektu TAČR Recesera, do současnosti je licencována Asociací společenské odpovědnosti o.p.s., Zefektivnění monitoringu CSR, zlepšení CSR v podnicích vede ke zlepšení jeho postavení a v delším horizontu ke zvýšení obratu (výsledky projektu prokazují), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Česká společnost pro jakost, 14.07.2017,

Software

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – **DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – **DOHNALOVÁ, CSC., d. Interaktivní mapa regionů - Reportování CSR s prvky GIS, Interactive Map of Regions - Reporting CSR with GIS features, Web Application; CSR Questionnaire; CSR reporting; HTML; PHP; MySQL, 2017, XX - Nepřiřazeno, CSR-Reporting 2.0, http://www.csr-reporting.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity řízení a reportování CSR v organizacích, sdílení dat o stavu CSR napříč odbornou a profesní veřejností (podpora výzkumu a rozvoje CSR), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠUBRT, T. – SMUTKA, L. – SEVEROVÁ, L. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. – HAVLÍČEK, J. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. – **KOS, P. Softwarový systém – „Modely CEVEMA“, Softwarare System– „CEVEMA Models“, Efficiency of pig production; DEA benchmark models; Optimization models; Price elasticity models; Predictive models, 2021, XX - Nepřiřazeno, Transparence cen vepřového masa, N/A, volně dostupný SW, částečně "web based", částeně volně přístupné coby doplňky Excelu ke stažení, N/A, Čeaká zamědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BROŽOVÁ, H. – **HAVLÍČEK, J. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. TTM - Task Threatness Matrix, TTM - Task Threatness Matrix, Project management; task threat; task criticalness; task failureness; task threatness matrix, 2021, XX - Nepřiřazeno, TTM 1.0, -, MS Project doplněk, analýza ohrožení činností, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra systémového inženýrství PEF, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – DOHNALOVÁ, CSC., d. Webová aplikace pro reporting CSR, Web Application for CSR reporting, Web Application; CSR Questionnaire; CSR reporting; HTML; PHP; MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, CSR-Reporting 1.0, http://www.csr-reporting.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity řízení a reportování CSR v organizacích, sdílení dat o stavu CSR napříč odbornou a profesní veřejností (podpora výzkumu a rozvoje CSR), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso . PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 70s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 104s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Návrh modelů pro analýzu cen na výrobkové vertikále vepřové maso v ČR. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 22s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Porovnání výkonnosti výrobců vepřového masa v ČR a ve vybraných zemích EU, USA a Brazílie. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 31s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

21st International Conference Mathematical Methods in Economics doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2004

27st International Conference Mathematical Methods in Economics doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

5 th Leonardo da Vinci FADERIC Project Meeting doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška; Ing. Vorlíčková Lenka; Ing. Platilová Vorlíčková Lenka, 2004

AHP and ANP Methods in Analysis of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2007

Alternative Use of MS Project for Solving a Maximum Flow Problem doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2003

Analysis of Resource Weights in Project Management Network Models doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.Analýza ohrožení činností v projektech. 2021, .

ANP Methods in Modelling and Metamodelling of Competency Profiles doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Application of Data Envelopment Analysis for Efficiency Evaluation in the Health Services doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., -1

CIBERA - European Telecenter Network Ing. Novák Daniel, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

CIBERSTRATEGY - Possibility of e-Society Development in Rural Areas doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2005

CIBERSTRATEGY - workshop doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Novák Daniel, CSc., 2005

CIBERSTRATEGY:New model for the development of Telecenters for the strategic promotion of the Informatics Society in Europe doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2005

Clasiical and Mathematical approaches for the classification problem doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., -1

DUMYS, program a prospekt doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 1991

E-Government in the Czech Agriculture prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Tichá Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2003

eGovernment in selected EU Accession States prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

FADERTIC - Support for Rural Development agents doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška, 2004

FÁZE PRACOVNÍHO ÚSILÍ U STUDENTOVA SYNDROMU Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2009

Formalization of knowledge using mathematical modelling doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

Generování a automatizované opravy příkladů pro kursy distančního vzdělávání (systém eLesson) doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Grafická reprezentace znalostních map doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Individual Learning Based on SECI Model in Project Management doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2008

Internet Modules for Operations Research doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2001

Internetová podpora výuky metod operačního výzkumu doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2001

Internetová podpora výuky metod operačního výzkumu Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2002

Internetová učebnice operačního výzkumu doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2002

Interreg IIIC - Ciberstrategy 5th Partners Meeting doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2005

Jak navrhovat a hodnotit úlohy multiple choice testů doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., -1

Kick of meeting PTLE 2004 prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

Knowledge Across the Cultures doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2008