×
Ing. Lenka Svozilová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. Cauliflower qualities in two irrigation levels with the using of hydrophilic agent. Horticultural Science, 2011, roč. 38, č 2, s. 81-85. ISSN: 0862-867X.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Effects of deficit irrigation and straw mulching on gas exchange of cucumber plants (Cucumis sativus L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 43-50. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Půdní úrodnost, ochrana rostlin a regulace zaplevelení při ekologické produkci zeleniny. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX), č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 1213-7596.

KOUDELA, M. – ŠUK, J. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. – KUBÍČEK, M. Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1213-7596.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. Yield and quality of head lettuce after 24-epibrassinolide application under optimal and reduced irrigation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 93-100. ISSN: 1211-8516.

Certifikované metodiky

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. – NEDOROST, Ľ. – AUST, R. – KOCOUREK, F. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – BROŽOVÁ, L. – KUBÍČEK, M. Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské, Influence of some factors on yield and health state of head cabbage, carrot and onion, yield; head cabbage; carrot; onion, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KZ FAPPZ ČZU v Praze, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), Uplatněním metodiky v praxi lze očekávat ekonomické přínosy na několika úrovních. U pěstitelů zefektivnění AEKO přispěje k omezení množství používaných chemických prostředků na ochranu rostlin při zachování stejné vnější kvality zeleniny. To se projeví snížením nákladové položky na ochranu rostlin při pěstování zeleniny. Omezení chemické ochrany přispěje k nižším obsahům reziduí používaných pesticidů, což přispěje k dosažení lepší vnitřní kvality vypěstované zeleniny, která může být díky tomu na trhu uplatnitelná za vyšší cenu. Lze očekávat příznivý vliv integrované a ekologicky vypěstované zeleniny s nižším obsahem reziduí pesticidů na zdraví spotřebitelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2016,

Ostatní výsledky

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brassinosteroidy a jejich účinek na výměnu plynů při snížené zálivce u rostlin salátu (Lactuca sativa L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 244-247. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

SVOZILOVÁ, L. – KOUDELA, M. Podtyp: Skripta; Ekologická produkce zeleniny. 2010. ČZU v Praze, DVD-ROM (http://kz.agrobiologie.cz/kz/ekozem), ISBN: 978-80-213-2150-2..

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – DOLEŽALOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of the effect of Agrisorb on the emergence seed and yield of onion in different moisture conditions. 2012, Horticulture Nitra 2012. 13. 11. 2012, SPU v Nitře, s. 61-65, ISBN: 978-80-552-0868-8.

Hodnocení změn druhového složení při rozdílném způsobu obhospodařování travních porostů Mgr. Štýbnarová Marie; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka; Otrhálková P., 2009

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of 24-epibrassinolide on yield and quality of head lettuce in a different moisture conditions. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 236-239. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of mulch on gas exchange by cucumber plants (Cucumis sativus L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 94-97. ISBN: 978-80-213-2247-9 ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Vliv 24-epibrassinolidu na výměnu plynů květáku Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Vliv omezené závlahy na rychlost výměny plynů květáku (Brassica oleracea convar. botrytis) Ing. Helena Hniličková, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Lenka Svozilová, 2010

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vodního deficitu a mulče na rychlost výměny plynů okurky seté (Cucumis sativus L.). 2011. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011 (sborník recenzovaných příspěvků). 9. - 10. 3. 2011, VÚRV, v.v.i. , s. 133–136. ISBN: 978-80-7427-068-0 (VÚRV, v.v.i.), ISBN:978-80-213-2160-1 (ČZU v Praze).

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny rychlosti výměny plynů cibule kuchyňské v závislosti na zálivce a aplikaci Agrisorbu. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (sborník recenzovaných příspěvků). 13. - 14. 2. 2013, VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, s. 256-259. ISBN: 978-80-7427-131-1 (VÚRV, v.v.i.), ISBN: 978-80-213-2357-5 (ČZU v Praze).