×
Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KLOUČEK, T. – LAGNER, O. – ŠÍMOVÁ, P. How does data accuracy influence the reliability of digital viewshed models? A case study with wind turbines. Applied Geography, 2015, roč. 2015, č. 64, s. 46-54. ISSN: 0143-6228.

LAGNER, O. – KLOUČEK, T. – ŠÍMOVÁ, P. Impact of input data (in)accuracy on overestimation of visible area in digital viewshed models. PeerJ, 2018, roč. 6, č. , s. 1-14. ISSN: 2167-8359.

KLOUČEK, T. – MORAVEC, D. – KOMÁREK, J. – LAGNER, O. – **ŠTYCH, P. Selecting appropriate variables for detecting grassland to cropland changes using high resolution satellite data. PeerJ, 2018, roč. , č. 6, s. 1-20. ISSN: 2167-8359.

KOMÁREK, J. – KLOUČEK, T. – PROŠEK, J. The potential of Unmanned Aerial Systems: A tool towards precision classification of hard-to-distinguish vegetation types?. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2018, roč. 71, č. , s. 9-19. ISSN: 0303-2434.

KLOUČEK, T. – KOMÁREK, J. – SUROVÝ, P. – HRACH, K. – **JANATA, P. – **VAŠÍČEK, B. The Use of UAV Mounted Sensors for Precise Detection of Bark Beetle Infestation. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 13, s. 1-17. ISSN: 2072-4292.

Článek ve sborníku z akce

LAGNER, O. – KLOUČEK, T. – FOGL, M. The significance of using raw data: a case study with canopy height models of shrubs. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 30.06.2019, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM world science, 2019. s. 1089-1098.

Certifikované metodiky

KLOUČEK, T. – KOMÁREK, J. – LAGNER, O. – FOGL, M. – GDULOVÁ, K.; idPublikace = 79103; Název: Detekce napadení lesních porostů pomocí bezpilotních leteckých prostředků-- Neexistuje podtyp publikace --