×
Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.
Práce
banner

Životopis

Jaroslav Tomášek, Ing., Ph.D.

Katedra rostlinné výroby

ČZU Praha

bydliště: K Fialce 394/4, Praha 5, 155 00

datum narození 9.9. 1982

rodinný stav: ženatý

mail: tomasek@af.czu.cz

tel: 774 04 09 09

Dosavadní pracovní zkušenosti:

2019 - současnost vedoucí výzkumné stanice FAPPZ v Červeném Újezdě

2012 – současnost: odborný asistent na KRV ČZU

2013 - současnost: technik na Výzkumné stanici Červený Újezd FAPPZ

2011-2012: technik na katedře rostlinné výroby na ČZU v Praze

2007-2009 Zahradní firma ROSA, vedoucí úseku údržeb zahrad

2012-současnost: profizahradnik.webnode.cz: odborné  poradenství v zahradní a krajinné tvorbě a ovocnictví

 

Vzdělání: 

2012 – udělení akademického titulu Ph.D. – téma disertační práce: „Nové způsoby agrotechniky brambor v systému ekologického zemědělství" na katedře rostlinné výroby na ČZU v Praze

2008 – udělení titulu Ing. v oboru Rozvoj venkovského prostoru, FAPPZ ČZU v Praze

1998-2002 - Střední Integrovaná škola U Vinohradského Hřbitova v Praze 3, obor farmaceutická výroba

 

ostatní aktivity: 

2014 - Řešení projektu CRP - Zvyšování kvalifikace studentů doktorských studijních programů a post-doktorandů zemědělských a veterinárních oborů zapojením do multidisciplinárních meziuniverzitních týmů - Projekt řešení výsadby sadu a zpracování ovoce v katastrálním území obce Vilice

2006 – současnost - viceprezidentem studentské ekologické organizace ÚESS-SPODEK (spodek.czu.cz), která vykonává praktickou a teoretickou výuku, zvláště studentů ČZU, v oblasti ekologického zemědělství a životního prostředí.

2007-2008 – účast na projektu EU Les paroles en cultures (parolesencultures.info)

 

Praxe: 

2018 - měsíční praxe na Výzkumné stanici CIMMYT, Mexiko

2015 - týdenní stáž STA Erasmus+ spojena s výukou na Universitat Politecnica de Valencia, Španělsko

2014 - dvoutýdenní stáž STA Erasmus+ spojena s výukou na Ondokuz Universitat v Samsun, Turecko

2011: 3-měsíční stáž na Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

 

Jazykové dovednosti: angličtina B2, francouzština TOEIC B2