×
Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PROKŮPKOVÁ, A. – KRÁL, J. – VANČURA, K. Biodiversity dynamics of differently managed lowland forests left to spontaneous development in Central Europe. Austrian Journal of Forest Science, 2019, roč. 136, č. 3, s. 249-281. ISSN: 0379-5292.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – VÍTÁMVÁS, J. – ČERNÝ, T. – BÍLEK, L. Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 3, s. 153-164. ISSN: 0322-9688.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – ŠTÍCHA, V. – ZAHRADNÍK, D. – KOVAŘÍKOVÁ, M. – OSMAN, T. Dead wood structure and volume in managed Fagus orientalis forests in the Black Sea region. Austrian Journal of Forest Science, 2016, roč. 133, č. 2, s. 111-138. ISSN: 0379-5292.

ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Development of the spruce natural regeneration on mountain sites in the Šumava Mts.. Journal of Forest Science, 2006, roč. 10, č. 52, s. 446 - 456. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – ULBRICHOVÁ, I. Dynamics of spruce plantation after liming. Ekologia-Bratislava, 2003, roč. 22, č. 1, s. 167 - 170. ISSN: 1335-342X.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – ULBRICHOVÁ, I. – KUNEŠ, I. – FOLK, P. Green alder effects on the forest soils in higher elevations. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 0, s. 38 - 42. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – OLMEZ, Z. – BERAN, F. – PROCHÁZKA, J. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – ZAHRADNÍK, D. Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 223-231. ISSN: 1211-3174.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – ULBRICHOVÁ, I. – **SIMON, J. – BULUŠEK, D. Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 1, s. 33-45. ISSN: 0323-1046.

ULBRICHOVÁ, I. Natural regeneration of the spruce on the selected wet sites in the Jizerské Mountains. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 135 - 141. ISSN: 1211-3174.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KOUBA, M. Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-34. ISSN: 1213-1660.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – ZAHRADNÍK, D. – FULÍN, M. – PROCHÁZKA, J. – KUBEČEK, J.; idPublikace = 68485; Název: Picea abies provenance test in the Czech Republic after 36 years – Central European provenances -- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. Rychlost regenerace lesních půd v horských oblastech z hlediska kvantity nadložního humusu. . Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 4, č. 51, s. 230 - 234. ISSN: 0322-9688.

CIVIŠ, P. – VOJAR, J. – BALÁŽ, V. – KOHUTKA, A. – ULBRICHOVÁ, I. – DVOŘÁK, V. Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. HERPETOLOGICAL JOURNAL, 2013, roč. 23, č. 1, s. 55-58. ISSN: 0268-0130.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – ULBRICHOVÁ, I. UAV Capability to Detect and Interpret Solar Radiation as a Potential Replacement Method to Hemispherical Photography. Remote Sensing, 2018, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 2072-4292.

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 3, s. 142-152. ISSN: 0322-9688.

VÍTÁMVÁS, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BAŽANT, V. – DRESLEROVÁ, J. – VACEK, Z.; idPublikace = 80010; Název: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy-- Neexistuje podtyp publikace --

Odborná monografie

VACEK, S. – KREJČÍ, F. – MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – ZATLOUKAL, V. – SVOBODA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – JANKOVSKÝ, L. – TURČÁNI, M. – LEPŠOVÁ, A. – STARÝ, J. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – POUSKA, V. – EŠNEROVÁ, J. – JAKUŠ, R. – KOZEL, J. – MALÍK, V. – BALÁŠ, M. – SEMELOVÁ, V. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 512s. ISBN 978-80-87154-36-6.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – SIMON, J. – TURČÁNI, M. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – MALÍK, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – SEMELOVÁ, V. – EŠNEROVÁ, J. – BALÁŠ, M. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 512s. ISBN 978-80-87154-68-7.

Článek ve sborníku z akce

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. – JANEČEK, V. Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem . In Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesa 24.11.2017, Novotného lávka, ČAV, Praha. Praha: ČTPPZ a ČLS, z.s., 2017. s. 31-37.

Ostatní výsledky

Application of Mg-fertilizers to prevent and to decrease Norway spruce yellowing prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2005

KARLÍK, P. – ULBRICHOVÁ, I. – ŠMEJDA, L. – **VANÍČEK, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – JURASOVÁ, V. – HEJCMAN, M.Barvínek menší (Vinca minor) jako klíč k poznání historie středoevropské krajiny. 2017, .

Bulldozing of sites in the Ore Mts. and the restoration of degraded lands by this technology. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Capture of carbon in humus forms of mountain forests in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Development of the natural regeneration on sites with different level of the natural and antropogenous disturbance doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D., 2006

Development of the spruce natural regeneration on mountain sites on the particular permanent plots NP Šumava Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Forest soil characteristics at the Plechý locality, Šumava Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2010

Hlavní náhradní listnaté dřeviny v Krušných horách a jejich půdotvorná a půdoochranná funkce. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2006

Mechanized site preparation and restoration of degraded site Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2003

Natural regeneration at places with forest decline in the Šumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Natural regeneration – succession – process at places with forest decline in the Sumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

OBNOVA POVRCHOVÉHO HUMUSU PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH A PO BULDOZEROVÉ PŘÍPRAVĚ STANOVIŠŤ V KRUŠNÝCH HORÁCH prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Podzemní biomasa Calamagrostis villosa na pokusných plochách RNDr. Möllerová Jana, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2004

Předběžné výsledky experimentu s hnojením pomalurozpustnými hnojivy v rámci pěstování poloodrostků listnatých dřevin Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2009

Předběžné výsledky hodnocení hnojiva ENTEC Perfekt pro pěstování poloodrostků javoru ve školkařském provozu Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Preparatory species White birch (Betula pendula) and Rowan tree (Sorbus aucuparia)- soil forming potential prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; RNDr. Möllerová Jana, CSc., 2005

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy a smrku pichlavého na imisních holinách se zachovalou vrstvou humusu. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith; Ing. Novák Jiří; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Restoration of degraded lands after bulldozing in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Restoration of forest soils on reforested abandoned agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2004

Restoration of functioning humus forms on bulldozed localities in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Kouba Martin; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

REVITALIZATION OF FOREST SITES DEGRADED BY THE BULLDOZER SOIL PREPARATION IN THE ORE MTS. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

Role of forests and forest soils in the carbon sequestration prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Soil forming role of birch in the Ore Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2005

Spruce Natural Regeneration Evaluation on the Černá jezírka Locality in Jizerské Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Stav náletových dřevin na vybraných plochách v Jizerských horách Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2004

Struktura horských smrkových porostů a jejich přirozené obnovy na některých lokalitách NP Šumava - předběžné výsledky Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2004

Surface liming of immission clear-cuts: benefits and risks. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2003

The use of fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Vliv hnojení a klimatických faktorů při extenzivním pěstování poloodrostků javoru Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2010

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

Vliv provozního vápnění na stav kultur v Jizerských horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Drbohlavová Lenka; Rozmara Martin, 2004

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – VÍTÁMVÁS, J. – ULBRICHOVÁ, I.Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky. 2019, Bílek L., Zeidler A., Vitámvás J., Ulrichová I. (2019). Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. In: Zborník referátov zo 7. medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa (Eds. Štefančík I., Bednárová D.). pp. 17–25..

Využití břízy a smrku pichlavého při obnově porostů na plochách s nenarušenou vrstvou nadložního humusu prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith, 2005

Využití podsadeb a meliorace půdy při zavádění buku do porostní skladby doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004