×
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
banner

Granty

Přírodě blízké pěstební postupy podporující kontinuitu a zvyšující komplexitu lesních porostů při zachování jejich produkční funkce

GA FLD, 2014-2014

Dynamika, adaptabilita a management lesních ekosystémů v širokém geografickém gradientu a akcentem na produkci, ekologickou stabilitu a biodiverzitu při postupujících globálních klimatických změnách

GA FLD, 2016-2016