×
Ing. Radim Vašát
banner

Vašát Radim

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví - Katedra pedologie a ochrany půd
phone +420 22438 2631

digitální mapování půd; analýza prostorových dat; geostatistika; pedometrika; strategie vzorkování půd; půdní databáze

digital soil mapping; spatial data analysis; geostatistics; pedometrics; soil sampling strategies; soil database

R; MySQL; phpMyAdmin; ArcGIS