×
Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
banner

Granty

Karyologické studium u krajových kultivarů a nově získaných genotypů druhu Smallanthus sonchifolius, pomocí flow-cytomerie a stanovení počtu chromozomů.

GA FTZ, 2006-2006

Studium fyziologických vlastností a stanovení chemického složení u experimentálně získaných polyploidních klonů meloku hlíznatého (Ullucus tuberosus) a jakonu (Smallanthus sochifolius)

GA FTZ, 2009-2009

Detekce genetické variability a morfologická charakteristika vybraných druhů plodin a dřevin

GA FTZ, 2011-2011

Vývoj a optimalizace markerovacího systému u vybraných plodin a ověření genetické stability/variability u in vitro regenerátů.

GA FTZ, 2012-2013

Aplikace molekulárních markerů u méně známých druhů tropických a subtropických rostlin: studium genetické variability mezi populacemi; ověření genetické stability u in vitro regenerantů

GA FTZ, 2013-2013

Mikropropagace a tvorba nových genotypů

GA FTZ, 2016-2016

Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin

GA FTZ, 2017-2017

Aplikace biotechnologických a proteomických postupů u vybraných plodin

GA FTZ, 2018-2018

Biotechnologické postupy jako nástroj ve šlechtění rostlin a uchování genetických zdrojů

GA FTZ, 2019-2020

Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin

GA FTZ, 2020-2021