×
Ing. Lenka Vilímková
banner

Životopis

1990 - 1995       ČZU (VŠZ), Agronomická fakulta, obor zootechnický, titul Ing.

1995 - 1996       technik, oddělení chovu skotu, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha 10 - Uhříněves

1996 - 2006      mateřská dovolená

2006 - dosud    technik, katedra chemie, ČZU