×
Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.
banner

Výzkumná činnost a granty

Ve vědeckém bádání se zajímám převážně o množení rostlin pomocí in vitro metod (orgánové kultury, somatická embryogeneze). 

Laboratoř in vitro kultur se nachází ve výukových prostorách Truba při Arboretu FLD Kostelec nad Černými lesy (Laboratory of Plant Tissue Cultures in the Arboretum FFWS Kostelec nad Cernymi lesy).

V laboratoři se nyní zabýváme mikropropagací dřevin (např. Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, Morus alba, Pyrus communis, Disanthus cercidifolius, Acer pseudoplatanus, Rhododendron sp.), tak i okrasných rostlin (např. Hydrangea sp., Puya berteroniana, Pinguicula sp., Drosera sp.).

Dalšími směry mého bádání jsou pak oblasti obecné anatomie, morfologie a fyziologie rostlin.

 

Aktuálně řešené granty:

CIGA ČZU:

Využití in vitro technologií ke zvýšení okrasného a produkčního potenciálu vybraných méně známých druhů rostlin. Hlavní řešitel: Ing. Kisilová Jana (FTZ, KTPA)

NAZV (MZe):

Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky. Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. (FLD, KPL)