×
Ing. Viktor Kolář, Ph.D.
banner

Granty

Výzkum mechanických vlastností polymerních kompozitních materiálů řezaných vodním paprskem

GA TF, 2018-2018

Výzkum interakcí kompozitní vrstvy u hybridních lepených spojů

GA TF, 2019-2020