×
prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
banner

Granty

Výskyt a úloha bifidobakterií u mláďat přežvýkavců v období mléčné výživy

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Charakterizace nových kmenů bifidobakterií jako potenciálních probiotik pro mláďata přežvýkavců

GA FAPPZ, 2006-2006

Podávání bifidobakterií mláďatům přežvýkavců

Grantová agentura ČR, 2008-2012

Mimořádná stipendia studentům MgrSP Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky pro rok 2011

GA FAPPZ, 2011-2011

Mimořádná stipendia studentů MgrSP Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky pro rok 2012

GA FAPPZ, 2012-2012

Invazní mechovka Pectinatella magnica v České republice: její biologie a sekundární metabolity

Grantová agentura ČR, 2012-2016

Mimořádná stipendia studentů MgrSP Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky pro rok 2013

GA FAPPZ, 2013-2013

Mimořádná stipendia studentů MgrSP Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky pro rok 2014

GA FAPPZ, 2014-2014

Mimořádná stipendia studentů MgrSP Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky pro rok 2015

GA FAPPZ, 2015-2015

Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin

GA FAPPZ, 2017-2019

Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella enterica

Grantová agentura ČR, 2021-2024

Prvotní mikrobiota a její význam pro zdravotní stav nedonošených dětí: Studie na experimentálním modelu gnotobiotického selete

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023-2027