×
prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Survival of bifidobacteria administered to calves. doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Grmanová Martina; Ing. Mrázek Jakub; Ing. Killer Jiří; Ing. Kopečný Jan, DrSc., dr.h.c.; Ing. Bunešová Věra; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2009

Testování antimikrobiální aktivity bifidobakterií. doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Šmehilová Martina; Boušková Jitka; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2007

The bifidogenic effect of Agave sisalana leaf juice. prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Ing. Killer Jiří; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Šmehilová Martina, 2007

The bifidogenic effect of Taraxacum officinale root. Ing. Trojanová Iva; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D., 2004

The effect of lysozyme on bifidobacterial growth. Ing. Šmehilová Martina; Ročková Šárka; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D., 2008

VLKOVÁ, E. – BUNEŠOVÁ, V. – ROČKOVÁ, Š. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of the host age on survival of the bifidobacteria administred to calves.. 2011. In: CD - Book of Abstracts 4th Congress of European Microbiologists, Geneva, Switzerland, 2011. .

The species composition of faecal bifidobacteria in infants with allergic history. Ing. Šmehilová Martina; Nevoral Jiří, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Killer Jiří; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2007

ROČKOVÁ, Š. – RADA, V. – D´AURIA, G. – VLKOVÁ, E. – NOVÁKOVÁ, J. – DZUNKOVA, M. – MOYA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilisation of fucose, glucose and lactose by Bifidobacterium longum. 2012, Book of Proceedings 12th International Nutrition and Diagnostics Conference, Prague, 27. - 30.8.2012, s.177. ISBN: 978-80-7395-456-7 .

Utilization of prebiotics by infant faecal bacteria. prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Nevoral Jiří, CSc.; Ing. Trojanová Iva; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Killer Jiří, 2007

KILLER, J. – SEDLÁČEK, I. – ŠVEC, P. – BENADA, O. – HAVLÍK, J. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – KOPEČNÝ, J. – KOFROŇOVÁ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vagococcus entomophilum sp. nov., from digestive tract of wasp (Vespula vulgaris). 2013, 8th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM8), 12.-15.6.2013, Innsbruck, Austria, s.110. ISBN 978-3-902936-03-5.

Vliv komerčních prebiotik na růst bakterií ze stolice kojenců Ing. Věra Bunešová, Ing. Šárka Ročková, doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., 2010

Výskyt bifidobakterií v mateřském mléce. prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Nevoral Jiří, CSc.; Flajšmanová Kateřina; Ročková Šárka; Ing. Šmehilová Martina; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D., 2008

Využívání prebiotik bakteriemi ze stolice kojenců. doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Nevoral Jiří, CSc.; Ing. Šmehilová Martina, 2008

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Zjišťování mucinolytické aktivity bifidobakterií izolovaných z rekta mláďat hospodářských zvířat (telat, jehňat a kůzlat), kojenců a dospělých lidí. Ing. Killer Jiří; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006