×
doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
banner

Granty

Sukcese obojživelníků na výsypkách Mostecka

GA FLE, 2000-2002

Hodnocení diverzity a sukcese obojživelníků v revitalizované krajině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003-2003

Analýza těžkých kovů a jejich přenos mezi abiotickým prostředím a vývojovými stádii skokana štíhlého (Ranadalmatina) na výsypkách Mostecka

GA FLE, 2004-2004

Vývoj technických zařízení pro dočasné umístění chráněných rostlin a živočichů

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Morfometrie a reprodukční ekologie ropuchy obecné (Bufo bufo)

GA FZP, 2013-2013

SS01010233 Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

Technologická agentura ČR, 2020-2020