×
doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Ovlivňuje populační dynamika biotopové preference obojživelníků? Ing. Doležalová Jana; Ing. Solský Milič; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2008

Ovlivňují vyšší koncentrace těžkých kovů úspěšnost vývoje embryí obojživelníků? Ing. Kamila Šebková, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., 2010

Pohlavní výběr u skokana hnědého (Rana temporaria) Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2005

Pohlavní výběr u skokana hnědého (Rana temporaria) Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2005

Poměr pohlaví a velikost jedinců v průběhu reprodukce skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo) Čuhelová Lucie; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2007

SMOLOVÁ, D. – SOLSKÝ, M. – HOLCMAN, R. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání nabídky a vlastností vodních ploch na nerekultivovaných výsypkách s ostatními typy krajin. 2013, in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds): Kostelecké inspirování 2013, Sborník abstraktů 5. ročníku konference konané 21.-22.11.2013, Kostelec nad Černými lesy, FŽP, ČZU v Praze, s. 82..

SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností post-těžební krajiny s okolními typy krajin. 2013, Název sborníku Voda a krajina 2013 Místo vydání Praha Kód ISBN 978-80-01-05318-8 Počet stran 10 Strana od 291 Strana do 300 Název nakladatele ČVUT v Praze Datum zahájení 18.09.2013 .

DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – GUČÍK, J. – ŠEBKOVÁ, K. – KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností vodních ploch a výskytu obojživelníků na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách Mostecka. 2011. in: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, Brno, s.53-54 .

Porovnání výdajů Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ v letech 2003 a 2005 Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2006

Preference prostředí, početnost a prostorová distribuce skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce, Severočeský kraj Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Doležalová Jana; Ing. Solský Milič; Čuhelová Lucie, 2006

Prostorová distribuce a početnost skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2006

Prostorové rozšíření skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce v závislosti na faktorech prostředí Ing. Doležalová Jana; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Solský Milič, 2007

SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – SMOLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nabídce vodních biotopů na sukcesních a rekultivovaných výsypkách v Severočeské hnědouhelné pánvi. 2011. in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds.): Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.-24.11, Kostelec nad Černými lesy, s. 43-44.

SIZE-ASSORTATIVE MATING IN EXPLOSIVE BREEDER ANURANS Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; RNDr. Puš Vladimír, CSc.; Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2007

Spatial pattern and abundance of the agile frog, Rana dalmatina, in the Hornojiřetínská spoil bank (North Bohemian coal mining district, Czech Republic) Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2006

Společenstva obojživelníků na výsypkových plochách Sokolovska Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., -1

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technical reclamation and spontaneous succession produce different water habitats: A case study from Czech post-mining sites . 2012, Proceedings of abstracts from World congress of herpetology in Vancouver (2012). .

TERRESTRIAL MIGRATION OF ALPINE NEWT (MESOTRITON ALPESTRIS) DURING BREEDING PHASE Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D.; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2007

The ecology of endangered species Ing. Vorel Aleš, Ph.D.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Lorenc Tomáš; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2004

The Species Diversity of Amphibian Communities in Brown Coal Mining Deposits: Use for Management of Valuable Habitats Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Doležalová Jana; Mikešová Eva, 2004

Trends in faunal colonization of spoil banks after brown coal-mining in North-west Bohemia, Czech Republic Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2006

Variation in diets of male and female Alpine newts (Meostriton alpestris) Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D.; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Šusta František; Řehák J., 2009

Věk čolků horských (Mesotriton alpestris) z lokality s periodickými reprodukčními nádržemi. Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Petr Makovický, Ph.D., Ing. Jiří Vojar, Ph.D., 2010

Velikostní struktura zvířat v amplexu skokana hnědého (Rana temporaria) Holubová Marcela; Ing. Musilová Radka; Ing. Musilová Radka; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2004

Vliv polohy lokality a umístění snůšky na úspěšnost vývoje snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina) Ing. Solský Milič; Ing. Doležalová Jana; Ing. Šebková Kamila; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

Vliv prostředí na velikost a úspěšnost vývoje snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina) Ing. Doležalová Jana; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Ing. Šebková Kamila; Ing. Solský Milič; Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D., 2008

CALTOVÁ, P. – SCHNEIDEROVÁ, I. – STARCOVÁ, M. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vnitrodruhová variabilita varovných signálů sysla obecného (Spermophilus citellus) . 2012, Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012..

Výsypky – nová příležitost pro obojživelníky? Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2007

DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití sukcesních ploch při rekultivaci území ovlivněných těžbou. 2012, Ochrana přírody 67(5): 10-13 Odborný časopis se zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody..