×
Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – CHYBA, J. – VONDRÁŠEK, Z. – PRAŽAN, R. Influence of blade shape on mulcher blade air resistance. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 337-344. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. Numerical Modelling of Transient Phenomena in a Synchronous Machine . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue 1, s. 1232-1240. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. – RYŽENKO, V. – LINDA, M. Thermal analysis of asynchronous machines under intermittent loading. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. Special Issue 1, s. 1246-1254. ISSN: 1406-894X.

Článek ve sborníku z akce

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. Determination of loading characteristics of a generator for a bladeless turbine. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 690-694.

MADER, D. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PETERKA, B. – VONDRÁŠEK, Z. INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS OF THE VEHICLE ON THE ROLLING RESISTANCE SIZE WITH THE VARIABLE DIAMETER OF THE TEST ROLLER. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 347-354.

VONDRÁŠEK, Z. – POLÁK, M. Measurement of Performance Parameters in Systems with Frequency Inverters. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 587-592.

Poloprovoz, ověřená technologie

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technicky realizované výsledky

VONDRÁŠEK, Z. Jednofázový zdířkový adaptér NN , One-phase socket adaptor for low-voltage-circuits , low-voltage-circuits, switchboard, field of terminals , 2012, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Prototyp, , Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, napětí 250 V , proud 16 A, určeno pro jednofázové obvody střídavého proudu (přepětí do 1000 V) , cena Kč 1000,-, Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Numerický model synchronního stroje v jazyku Famulus Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2010

VONDRÁŠEK, Z. Třífázový zdířkový adaptér NN , Three-phase socket adaptor for low-voltage-circuits , low-voltage-circuits, switchboard, field of terminals , 2012, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Prototyp, , Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, Napětí 430 V, Proud 16 A, určeno pro třífázové obvody střídavého proudu (přepětí do 1000 V)., cena Kč 1000,-, Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha , 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

NEDĚLA, R. – VONDRÁŠEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE. 2014, ISBN: 978-80-213-2480-0 ; Název sborníku: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky - SEKEL 2014 ; Počet stran: 5 ; Strana od: 79 ; Strana do 83 ; Nakladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol ; Datum zahájení: 17. 09. 2014 ; Místo konání: Praha 6 - Suchdol ; Typ akce: EUR - Evropská akce .

ANALÝZA POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

ANALÝZA POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

Modelling of physical non-linearities Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

Modelling of physical non-linearities Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

Modelování interakcí fysikálních nelinearit Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Modelování interakcí fysikálních nelinearit Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji pomocí reciprokých obvodů Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2009

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji pomocí reciprokých obvodů Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2009

MODELOVÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE PŘI VZDÁLENÉM ZKRATU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

VONDRÁŠEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NUMERICAL MODELLING OF TRANSIENT EFFECTS AT SYNCHRONOUS MACHINE. 2013, ISBN 978-80-87952-00-9 Název sborníku: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 Počet stran: 9 Strana od: 3238 Strana do: 3246 Nakladatel: Akademické sdružení Magnanimitas, Čs. armády 300, Hradec Králové, http://www.magnanimitas.cz/ Datum zahájení 09.12.2013 Místo konání: Elektronická konference Typ akce EUR - Evropská akce .

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R.; idPublikace = 51847; Název: PLÁNOVANÁ MODERNIZACE LABORATOŘE ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ -- Neexistuje podtyp publikace --

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plánovaná modernizace laboratoře elektrických strojů a pohonů . 2011. SEKEL 2011 - International Conference Czech and Slovak Teachers of Electrical Engineering and Computer Science and SEKEL 2011 - Green. Místo a doba konání: Horní Lomná, 07. - 09.09.2011. Místo, rok, pořadí vydání: Ostrava, 2011, první. Stran: 199 (sborník tištěný). Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Katedra elektrotechniky. Rozsah příspěvku: 126 - 129. .

Porovnání modelů synchronního stroje Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2010

Power measuring with network-quality-analyser Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Power measuring with network-quality-analyser Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

PŘÍNOS FREKVENČNÍHO MĚNIČE K RACIONALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ELEKTRICKÉHO POHONU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

PŘÍNOS FREKVENČNÍHO MĚNIČE K RACIONALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ELEKTRICKÉHO POHONU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PROBLEMATIKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ PODPOROVANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE . 2012, Příspěvek je zaměřen na obnovitelné zdroje energie. Téma energie z obnovitelných zdrojů je velmi široké, je nyní populární i kontroverzní. Možných obnovitelných zdrojů je celá řada, proto se omezujeme na podmínky České republiky, tedy spalovací zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, především bioplynové. Kontroverznost je dána rozpory mezi relativní čistotou a možným diskomfortem provozu (zápach, teplo spalin), dále možnou produkcí skleníkových plynů a produkčními nároky využívaných energetických plodin. Z výše uvedených důvodů je provozování těchto zařízení upraveno zákony..

Recipročný systém modelu synchronního stroje Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R.Transformace energetiky ČR. 2017, Současný stav energetické soustavy České republiky je založen na základě fungování klasických velkých centrálních zdrojů elektrické energie. S decentralizovanými zdroji energie nebylo počítáno. Z důvodu omezení negativních jevů spojených s využitím fosilních paliv se přistupuje k zavádění obnovitelných zdrojů energie do energetické soustavy v souladu s trendem v Evropě. Dochází však ke kolizím mezi klasickou centrální energetikou a novou decentrální energetikou. Přes případná negativa je provozování obnovitelných zdrojů energie pro decentrální dodávky přínosné a je potřeba jejich začlenění do energetického mixu republiky podporovat. pp. 70 - 73. ISBN 978–80–248–4097-0. SEKEL 2017 - Mezinárodní vědecko-pedagogická konference. Ostrava, Dolní Lomná: 12. - 14.09.2017 .

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

TROJFÁZOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ TECO 7300CV Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

TROJFÁZOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ TECO 7300CV Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

NEDĚLA, R. – VONDRÁŠEK, Z.Využití akumulace energie pro optimalizaci provozu elektrizační soustavy. 2018, Příspěvek je zaměřen na fungování elektrizační soustavy při rozšiřování provozu obnovitelných zdrojů energie a akumulačních zařízení. Zdroje elektrické energie různých typů jsou technickými zařízeními s omezenou dobou životnosti. Poté je potřeba tyto zdroje podrobit rekonstrukci nebo modernizaci a uzpůsobení novým legislativním požadavkům z hlediska účinnosti a míry emisí škodlivin a skleníkových plynů. S požadavky na decentralizaci energetických zdrojů a nutností začlenění neregulovatelných obnovitelných zdrojů klesá výsledná řiditelnost elektrizační soustavy. Prevencí před jejím kolapsem je nutnost rovnováhy mezi výrobou a spotřebou energie. Tato skutečnost dává možnost využít akumulačních prvků různých typů, například přečerpávací vodní elektrárny (PVE) a elektrochemické akumulátory pro denní akumulaci, nebo zařízení Power To Gas pro sezónní akumulaci. Článek popisuje jak akumulaci využít při situaci možného energetického deficitu při odstávkách některých zdrojů..

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R.VYUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PŘENOSU ENERGIE K AGREGACI MOBILNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ZAŘÍZENÍ . 2016, SEKEL 2016 : ISBN 978-80-214-5395-1 : pp 66 - 71 : .

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. – NEDĚLA, R.Využití malých vodních toků k výrobě elektrické energie. 2015, SEKEL 2015, ISBN 978-80-554-1089-0. Podpora Interní grantová agentury Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, projekt 2014:31130/1312/3114 (Stanovení provozních charakteristik bezlopatkové turbiny z pohledu uživatele). Příspěvek je zaměřen na využití nízkopotenciálové energie vodních toků pro získání energie elektrické. Dosažitelný výstupní výkon je uvažován řádově v desítkách až stovkách wattů, výjimečně více. Předpokládá se většinou ostrovní provoz. Pro tyto malé výkony se neshledávají tradiční konstrukce turbín vhodnými. Lepší alternativou se jeví použití bezlopatkových turbin. Tyto turbiny mohou být spojeny s generátory stejnosměrnými či střídavými. Ačkoliv se většinou tyto zdroje používají se stejnosměrným výstupem, z důvodu nákladnosti elektrických strojů je využito mnohopólového synchronního stroje s permanentními magnety a usměrňovačem. Prvotní měření byla prováděna na 3fázové odporové zátěži v závislosti na otáčkách. Elektrický výkon byl zjišťován třífázovým wattmetrem GANZ HEWa-b a posléze trojicí wattmetrů GANZ HEWa-2. Během měření byla odhalena závada třífázového wattmetru a tato reklamována u dodavatele. .

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ GENERÁTORŮ STŘÍDAVÉHO PROUDU . 2013, Příspěvek je zaměřen na základní porovnání vlastností generátorů střídavého proudu. Jedná se o jejich výhody a nevýhody v provozu samostatném (ostrovním) i v provozu síťovém (paralelně) s distribuční soustavou. Udává přehled možných interakcí malých energetických zdrojů s hlavní sítí z hledisek omezování tohoto druhu spolupráce kvůli stabilitě chodu energetické sítě. ISBN 978-80-7395-625-7.