×
Ing. Oldřich Výlupek, MSc., Ph.D.
banner

Životopis

 

Životopis

jméno:                         Ing. Olřich Výlupek, MSc, Ph.D.

rodinný stav:              ženatý, dcery Anežka (*2008) a Dagmar (*2011)

e-mail:                         vylupek@pef.czu.cz

 

Zaměstnání:     2006 – nyní
   Česká zemědělská univerzita v Praze
   Zahraniční oddělení PEF 

Vzdělání:            2006 - 2012  
   Doktorské studium, Lesní inženýrství,obor Pěstování lesa
   Česká zemědělská univerzita v Praze                             
   Fakulta lesnická a dřevařská
     Obhajoba disertační práce vykonána 1.3.2012
     Státní doktorská zkouška vykonána dne 12.11.2009

                            2009 – 2010
   Magisterské studium
      obor Land Management – Ecological Conservation
      Cranfield University, UK

                            2004 - 2006  
   Magisterské studium
      obor Forestry, Water and Landscape Management  
      Česká zemědělská univerzita v Praze                            
      Fakulta lesnická a environmentální

                            2000 - 2003
   Bakalářské studium
      obor Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
      Česká zemědělská univerzita v Praze                             
      Lesnická fakulta

               

Odborná praxe:  2003/VIII - 2004/VIII
   Bailey Nurseries Inc. - Školka okrasných dřevin, Oregon, USA
      Internship Programme