×
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VYNIKAROVÁ, D. Using generalized Petri nets for e-leafning system modelling. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 2008, č. 39, s. 102 - 107. ISSN: 1211-3174.

Odborná monografie

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

Software

BUCHTELA, D. – VYNIKAROVÁ, D. – LOHR, V. Modul UDIP pro e-learningový systém, UDIP Module for e-Learning System, e-Learning, System Integration, 2011, AE - Řízení, správa a administrativa, Moodle UDIP X1.2, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VYNIKAROVÁ, D. – BUCHTELA, D. Samostatný modul MoodleKREM pro e-learningový systém, MoodleKREM Module for e-Learning System, knowledge, guidelines, e-learning, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MoodleKREM, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BUCHTELA, D. – VYNIKAROVÁ, D. – MACH, J. Samostatný modul MoodlePLAG pro e-learningový systém, MoodlePLAG Module for e-Learning System , e-learning; plagiarism, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MoodlePLAG, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Analýza technologií pro tvorbu e-learningových systémů Ing. Vynikarová Dana, 2006

Analýza úspěšnosti výuky předmětu Výpočetní sytémy II Ing. Vynikarová Dana; Ing. Buchtela David, 2005

Analýza vybraných matematických modelů pro tvorbu zpětné vazby v e-Learningu Ing. Vynikarová Dana, 2005

Inteligentní vyhledávač Webových služeb Ing. Pavlíček Josef, Ph.D.; Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2008

Modelování průchodu studenta zpětnovazebními prvky elektronického výukového kurzu Ing. Vynikarová Dana, 2007

Možnosti zpětné vazby v elektronických výukových kurzech Ing. Vynikarová Dana, 2005

Několik poznámek ke způsobům realizace zpětné vazby v e-learningu Ing. Vynikarová Dana, 2005

Pokus o sondu studijních předpokladů pro informatiku Ing. Buchtela David; doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Pavlíček Josef, Ph.D.; Ing. Pícka Marek; prof. RNDr. Vaníček Jiří, CSc.; Ing. Vynikarová Dana, 2004

Problematika návrhu a zavádění elektronické výuky do praxe Ing. Vynikarová Dana, 2004

Standardized Knowledge and Data Interface Model of Branch Guidelines Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2009

Trendy využití geografických IS v zemědělství Ing. Vynikarová Dana, 2003

Výpočetní systémy - cvičení Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2004

Využití e-learningu při firemních školeních Ing. Vynikarová Dana, 2003

Zásady tvorby elektronických výukových kurzů Ing. Vynikarová Dana, 2004

Zkušenosti z používáním elektronického výukového systému (ELVYS) Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2006

Znalostní model průchodu studenta výukou Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana; Ing. Pavlíček Josef, Ph.D., 2008