×
Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
banner

Granty

Vliv vybraných kandidátních genů na hladinu androstenonu u prasat

GA FAPPZ, 2014-2014

Vliv mutací vybraných kandidátních genů na hladinu skatolu v tukové tkáni prasat

GA FAPPZ, 2015-2015

Asociace vybraných SNP mutací kandidátních genů s hladinami složek kančího pachu a parametry jatečné hodnoty.

GA FAPPZ, 2016-2016

Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat

CIGA, 2017-2018