×
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O. Comparison of Wood Quality of Douglas Fir and Spruce from Afforested Agricultural Land and Permanent Forest Land in the Czech Republic . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. Comparison of Selected Properties of Shellac Varnish for Restoration and Polyurethane Varnish for Reconstruction of Historical Artefacts. Coatings, 2018, roč. 8, č. 4, s. 1-12. ISSN: 2079-6412.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Comparison of Stiffness and Strength Properties of Untreated and Heat-Treated Wood of Douglas Fir and Alder. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8281-8294. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

DOUBEK, S. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – **REINPRECHT, L. EFFECT OF THE PASSIVE CHEMICAL MODIFICATION OF WOOD WITH SILICON DIOXIDE (SILICA) ON ITS PROPERTIES AND INHIBITION OF MOULDS. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 4, s. 599-616. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. Effectiveness of Two Different Hydrophobic Topcoats for Increasing of Durability of Exterior Coating Systems on Oak Wood. Coatings, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R. Elastic and Strength Properties of Heat-Treated Beech and Birch Wood . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – MOHAMED, M. – ALI, H. GC/MS Analysis of Oil Extractives from Wood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7725-7737. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – DOUBEK, S. Impact of silicon-based chemicals on selected physical and mechanical properties of wood. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 513-524. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART I. EFFECT OF REGENERATION METHOD. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART II. EFFECT OF SITE. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 5, s. 789-798. ISSN: 1336-4561.

SALEM, M. – ELANSARY, H. – ELKELISH, A. – ZEIDLER, A. – HAYSSAM, A. – MERVAT, E. – YESSOUFOU, K. In vitro Bioactivity and Antimicrobial Activity of Picea abies and Larix decidua Wood and Bark Extracts. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9421-9437. ISSN: 1930-2126.

SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **VEJPUSTKOVÁ, M. INFLUENCE OF AIR POLLUTION AND EXTREME FROST ON WOOD CELL PARAMETERS AT MOUNTAIN SPRUCE STANDS (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE ORE MOUNTAINS. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 1, s. 79-90. ISSN: 1336-4561.

ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON WOOD DENSITY VARIABILITY IN GRAND FIR (ABIES GRANDIS /DOUGLAS/ LINDL.). Wood Research, 2015, roč. 60, č. 1, s. 33-44. ISSN: 1336-4561.

BORŮVKA, V. – DUDÍK, R. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Influence of Site Conditions and Quality of Birch Wood on Its Properties and Utilization after Heat Treatment. Part IElastic and Strength Properties, Relationship to Water and Dimensional Stability. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

**VEJPUSTKOVÁ, M. – ČIHÁK, T. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **NOVOTNÝ, R. – **ŠRÁMEK, V. Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 2, s. 575-586. ISSN: 0931-1890.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.

ZEIDLER, A. – SALEM, M. – BORŮVKA, V. Mechanical Properties of Grand Fir Wood Grown in the Czech Republic in Vertical and Horizontal Positions.. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 793-808. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – NASSER, R. – ZEIDLER, A. – ELANSARY, H. – AREF, I. – BÖHM, M. – ALI, H. – AHMED, A. Methylated Fatty Acids from Heartwood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua: Effect of Strong Acid Treatment. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7715-7724. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – SRBA, J. Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) as a Bioresource: Evaluation of Solid Wood, Particleboard, and MDF Technological Properties and Formaldehyde Emission. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1199-1221. ISSN: 1930-2126.

REMEŠ, J. – ZEIDLER, A. PRODUCTION POTENTIAL AND WOOD QUALITY OF DOUGLAS FIR FROM SELECTED SITES IN THE CZECH REPUBLIC. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 509-520. ISSN: 1336-4561.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 61328; Název: SESYCHÁNÍ DŘEVA LÍSKY TURECKÉ (CORYLUS COLURNA L.) A JEHO VARIABILITA V KMENI-- Neexistuje podtyp publikace --

LUKÁŠEK, J. – ZEIDLER, A. – BARCÍK, Š. Shrinkage of Grand Fir Wood and its Variability within the Stem. Drvna industrija, 2012, roč. 63, č. 2, s. 121-128. ISSN: 0012-6772.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea Abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné Hory). Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 2, s. 136-146. ISSN: 0322-9688.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 54698; Název: Variation of wood density in Turkish hazel (Corylus colurna L.) grown in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Wood density of Northern red oak and Pedunculate Oak grown in former brown coal mine in the Czech Republic. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9373-9385. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ DŘEVA BOROVICE ČERNÉ (PINUS NIGRA ARNOLD.) . Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 2007, s. 14 - 20. ISSN: 0322-9688.

Odborná monografie

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – ZEIDLER, A. Řezání dřeva a dřevěných kompozitních materiálů abrazivním vodním paprskem . Praha: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 – Suchdol, 2012, 240s. ISBN 978-80-87415-60-3.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

Kapitoly v odborné knize

ZEIDLER, A. Materiály I. Praha: Informatorium, 2008. 1s. ISBN 978-80-7333-070-5. s. Stavba a vlastnosti dřeva, s. 37 - 86.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: PBtisk, a.s., Příbram, 2018, 216s. ISBN 978-80-7458-110-6. Zhodnocení kvality dřeva douglasky na území ČR, s. 184-205.

Výsledky s právní ochranou

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

Technicky realizované výsledky

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

Ostatní výsledky

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 76324; Název: Abstrakt ve sborníku z konference TRACE 2017 - Tree rings in archaeology, climatology and ecology, 16. - 21. 5. 2017, Svetlogorsk, Rusko: Sign of air pollution calamity in anatomical features of spruce (Picea abies (L.) Karst) in the Klínovec area (Ore mountains)-- Neexistuje podtyp publikace --

Characteristic of Rarely Used Wood Species Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Niklasová Sylvie; Grabner Michael, 2009

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Charakteristika dřeva vybraných druhů introdukovaných dřevin. 2018, ISBN: 978-80-02-02792-8; Název sborníku: Introdukované dřeviny jako součást českého Lesnictví; Místo vydání: Kostelec n. Č.l.; Název nakladatele: ČLS; Rok: 2018; Strana: 49 -55 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures. 2017, Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures (O. Schönfelder, A. Zeidler, V. Borůvka):ISSN: 1843-2689; Název sborníku: The 11th International Conference ”WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM; Místo vydání: Brasov; Název nakladatele: Editura universitatii transilvania din Brasov; Rok: 2017; Datum konání: 2. – 4.11. 2017 .

Do We Really Know Wood of our Indigenous Tree Species – Bird Cherry? Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Dokážeme využít dřevo našich domácích dřevin – střemcha hroznovitá? Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dopad pěstebních opatření a stanoviště na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z modelové lokality. 2018, ISBN: 978-80-213-2866-2; Název sborníku: Pěstování lesů ve střední Evropě; Název nakladatele: ČZU Praha; Místo vydání: Doksy; Rok: 2018; Strana: 154 .

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dřevo jedle a možnosti jeho využití. 2019, příspěvek ve sborníku:Jedle dřevina roku 2019. Kostelec n. Č.l.: ČLS, 10. září 2019. s. 19-22. ISBN 978-80-02-02874-1.

Dřevo našich domácích jeřábů Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

Dřevo našich domácích jeřábů Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of different regeneration methods and site on selected wood properties of scot pine. 2018, ISBN: 978-605-245-736-8; Název sborníku: 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences; Místo vydání: Budapest; Rok: 2018; Strana: 21 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of regeneration method on within-stem distribution of wood density of Scots pine. 2019, příspěvek ve sborníku: EuroDendro Conference 2019. 9–13 September, 2019, Brno, Czech Republic. 158 p. ISBN 978-80-7509-676-0.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of within-stem position and site on wood properties of Douglas-fir from the Czech Republic. 2016, ISSN: 1898–5912 Název sborníku: Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Forestry and Wood Technology 96 Místo vydání: Warsaw Název nakladatele: Warsaw University of Life Sciences Rok: 2016 Strana: 335 – 339 .

Impact of the False Heartwood on Selected Properties of Beech Wood Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Lukášek Jiří, 2009

Kvalitativní parametry jasanového dřeva pro výrobu hokejových holí Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Čapek Ladislav, 2008

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

Modřín – vlastnosti dřeva a jeho současné využití Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – ZEIDLER, A.Rozdíly v projevech abiotických stresových faktorů na tloušťce buněčných stěn a ploše lumene v rámci jarního a letního dřeva (Picea Abies (L.) Karst) na Klínovci. 2018, Název sborníku: Dendrofórum 2018 vydavatel: ČZU v Praze místo konání: Praha datum konání: 1. - 2. 11. 2018 strana: 11.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O.Srovnání kvality dřeva vybraných jehličnatých dřevin ze zalesněné bývalé zemědělské půdy. 2017, příspěvek ve sborníku: Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., ČZU v Praze, 2017. s. 16 – 19. ISBN 978-80-213-2759-7.

Srovnání vlastností dřeva střemchy hroznovité a střemchy pozdní Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ DŘEVA STŘEMCHY HROZNOVITÉ A STŘEMCHY POZDNÍ Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva exotických dřevin. 2019, skripta; ISBN 978-80-213-2992-8.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva hospodářsky významných dřevin – podklady pro cvičení. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

Střemcha pozdní – zdroj atraktivního dřeva v našich porostech Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R.The impact of heat treatment on the hardness of European birch wood. 2018, Příspěvek ve sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY", University of Sopron, Hungary, p. 38-39. ISBN 978-963-359-096-6..

ZEIDLER, A. – PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E.The possible effect of oak extractives leaching on prolongation of the exterior transparent coating durability. 2018, ISBN: 978-963-359-096-6; Název sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY"; Název nakladatele: University of Sopron; Místo vydání: Sopron, Hungary; Rok: 2018; Strana: 31-32 .

Valuable Tree Species in Forest Stands of the Czech Republic – Black Cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

VLASTNOSTI DŘEVA BOROVICE ČERNÉ Z ČERNOKOSTELECKA Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Rejšek Miroslav, 2006

VYBRANÉ VLASTNOSTI DŘEVA JEŘÁBU BŘEKU (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2000

Vybrané vlastnosti dřeva našich domácích dřevin – třešeň ptačí (Cerasus avium (L.) Moench.) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2002

Wood and Wood Processing in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

Wood properties of minor tree species in the Czech republic – bird cherry and black cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

Wood properties of wild service tree in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

Zhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva z historického krovu Černokosteleckého zámku. Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

Zhodnocení vlastností dřeva břeku z našeho území Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Zhodnocení vlastností dřeva lípy Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004