×
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
banner

Publikace

Zádorová, T., Penížek, V., Vašát, R., Žížala, D., Chuman, T., & Vaněk, A. (2015). Colluvial soils as a soil organic carbon pool in different soil regions. Geoderma, 253-254, 122–134. doi:10.1016/j.geoderma.2015.04.012

Zádorová, T., Žížala, D., Penížek, V., & Čejková, Š. (2014). Relating Extent of Colluvial Soils to Topographic Derivatives and Soil Variables in a Luvisol Sub-Catchment, Central Bohemia, Czech Republic. Soil and Water Research, 9(2), 47–57. Retrieved from http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/119889.pdf

Fučík, P., Novák, P., & Žížala, D. (2014). A combined statistical approach for evaluation of the effects of land use, agricultural and urban activities on stream water chemistry in small tile-drained catchments of south Bohemia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 72(6), 2195–2216. doi:10.1007/s12665-014-3131-y

Kadlec, V., Žížala, D., Novotný, I., Heřmanovská, D., Kapička, J., & Tippl, M. (2014). Land Consolidations as an Effective Instrument in Soil Conservation. Ekologia, 33(2). doi:10.2478/eko-2014-0019

Kapička, J., & Žížala, D. (2013). The Monitoring Erosion of Agricultural Land and spatial database of erosion events. In Geophysical Research Abstracts, Vol. 15 (Vol. 15, p. 9580).

Zádorová, T., Penížek, V., Žížala, D., & Čejková, Š. (2013). Mapování koluvizemí v hnědozemních oblastech na základě analýz digitálního modelu terénu. In Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. 16. pedologické dny 2013. 4. 9. – 6. 9. 2013, Milovy. Milovy.

Novák, P., Fučík, P., Novotný, I., Hejduk, T., & Žížala, D. (2012). An integrated approach for management of agricultural non-Point pollution sources in the czech republic. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 47(2), 33–43. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871191584&partnerID=40&md5=4dc2d9c5834c7bb33cb86d2e844a2de6

Žížala, D., & Novák, P. (2011). Metodika hodnocení historického vývoje land use s využitím DPZ. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Žížala, D., & Vilímek, V. (2011). Morfostrukturní analýza údolí svratky v okolí doubravníku. Informace České Geografické Společnosti, 1(30), 1–12.

Žížala, D., Novák, P., & Fučík, P. (2010). Analýza vývoje jakosti povrchových vod v souvislosti se změnami využití krajiny v povodí horní Vltavy. Vodní Hospodářství, 60(12), 334–338.

Žížala, D., Zvelebil, J., & Vilímek, V. (2010). Using dendrogeomorphology in research on a slope deformation in Běleč, Czech-Moravian Highland (Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, (2), 73–88.

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Článek v odborném periodiku

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – VAŠÁT, R. – ŽÍŽALA, D. – CHUMAN, T. – VANĚK, A. Colluvial soils as a soil organic carbon pool in different soil regions. Geoderma, 2015, roč. 253-254, č. , s. 122-134. ISSN: 0016-7061.

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – ŽÍŽALA, D. – **MATĚJOVSKÝ, J. – VANĚK, A. Influence of former lynchets on soil cover structure and soil organic carbon storage in agricultural land, Central Czechia. SOIL USE AND MANAGEMENT, 2018, roč. 34, č. 1, s. 60-71. ISSN: 0266-0032.

ŽÍŽALA, D. – **JUŘICOVÁ, A. – ZÁDOROVÁ, T. – **ZELENKOVÁ, K. – **MINAŘÍK, R. Mapping soil degradation using remote sensing data and ancillary data: South-East Moravia, Czech Republic. European Journal of Remote Sensing, 2019, roč. 52, č. S1, s. 108-122. ISSN: 2279-7254.

ZÁDOROVÁ, T. – ŽÍŽALA, D. – PENÍŽEK, V. – ČEJKOVÁ, Š. Relating Extent of Colluvial Soils to Topographic Derivatives and Soil Variables in a Luvisol Sub-Catchment, Central Bohemia, Czech Republic. ..., 2014, roč. 9, č. 2, s. 47-57. ISSN: N.

GHOLIZADEH, A. – ŽÍŽALA, D. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. Soil organic carbon and texture retrieving and mapping using proximal, ariborne and Sentinel-2 spectral imaging. Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 218, č. , s. 89-103. ISSN: 0034-4257.

Článek ve sborníku z akce

GHOLIZADEH, A. – ŽÍŽALA, D. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. Soil organic carbon content monitoring and mapping using airborne and Sentinel-2 spectral imaging. In Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment 06.08.2018, Paphos, Cyprus. Paphos, Cyprus: SPIE, the international society for optics and photonics, 2018. s. 1-7.