×
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ITI55E Farm Waste Management in TS
IUI54E Global Food Security
IUI62E Organic Waste Management
IUI01Z Practical Training
IXIB1Z Státní bakalářská zkouška
IXIN1Z Státní závěrečná zkouška
ITI62E Zemědělské technologie v tropech
IXIB2Z State Bachelor's Exam
DIXX01Y Cizí předmět 1
DIXX02Y Cizí předmět 2
OTP Obhajoba tezí disertační práce
SDZ Státní doktorská zkouška
ODP Obhajoba disertační práce
CVS Celkový výsledek studia
DITI66Y Udržitelné technologie v tropech a subtropech
DITI77Y Konzervace potravin v rozvojových zemích
DITI02Y Mechanizace zemědělství pro živočišnou produkci v tropech a subtropech
DITI69Y Zpracování organických odpadů
DIXX03Y Cizí předmět 3
IUI69E Project Management and Planning

Garantované studijní obory

4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů

Garantované studijní programy

N4106 Zemědělska specializace