×
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

IUI69E Project Management and Planning
ITI02E Project Management and Planning in Developing Countries
IUI51E Renewable Energy for Food Processing
IUP1 Uznaný předmět 1
IUP2 Uznaný předmět 2
IUP3 Uznaný předmět 3
IUP4 Uznaný předmět 4
IUP5 Uznaný předmět 5
IUP6 Uznaný předmět 6
IUP7 Uznaný předmět 7
IUP8 Uznaný předmět 8
ITI08E Food Security in Developing Countries
IUP1 Uznaný předmět 1
DITI02Y Mechanizace zemědělství pro živočišnou produkci v tropech a subtropech
DITI77Y Konzervace potravin v rozvojových zemích
SDZ Státní doktorská zkouška
IUP3 Uznaný předmět 3
IUP4 Uznaný předmět 4
IUP2 Uznaný předmět 2
IUP8 Uznaný předmět 8
IUP6 Uznaný předmět 6
IUP5 Uznaný předmět 5
IUP7 Uznaný předmět 7
CVS Celkový výsledek studia
OTP Obhajoba tezí disertační práce
DIXX02Y Cizí předmět 2
ODP Obhajoba disertační práce
DIXX01Y Cizí předmět 1
IUP12 Uznaný předmět 12
IUP13 Uznaný předmět 13
IUP14 Uznaný předmět 14
DITI66Y Udržitelné technologie v tropech a subtropech
DITI69Y Zpracování organických odpadů
DIXX03Y Cizí předmět 3

Garantované studijní obory

4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů

Garantované studijní programy

N4106 Zemědělska specializace