×
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

IUI54E Global Food Security
IUI62E Organic Waste Management
ITI55E Farm Waste Management in TS
IXIB1Z Státní závěrečná zkouška
IXIN1Z Státní závěrečná zkouška
IUI01Z Practical Training
CVS Celkový výsledek studia
ODP Obhajoba disertační práce
OTP Obhajoba tezí disertační práce
DIXX01Y Cizí předmět 1
DIXX02Y Cizí předmět 2
DIXX03Y Cizí předmět 3

Garantované studijní obory

4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
4106T023 Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics

Garantované studijní programy

N4106 Zemědělska specializace