×
Ing. Vojtěch Barák
banner

Pedagogická činnost

K ZASTIŽENÍ: v hydrobiologické laboratoři D413 (Mezifakultní centrum environmentálních věd II, 4. patro)


Výuka – zimní semestr

ZOOLOGIE I. - Ploštěnci, kroužkovci a měkkýši (laboratorní cvičení)

ZOOLOGY I. - Molluscs (practical class)

EKOLOGIE STANOVIŠŤ - Bentos & Vodní makrofyta (laboratorní cvičení)


Výuka – letní semestr

HYDROBIOLOGIE - Velcí mlži (laboratorní cvičení)