×
Ing. Vojtěch Barák
banner

Životopis

od 2017

FŽP ČZU v Praze

Katedra ekologie

Ph.D. studium

Téma disertační práce: Klíčové faktory na lokalitách výskytu zvláště chráněných druhů vodních měkkýšů

Školitel: doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Michal Bílý, Ph.D.


2015-2017

FŽP ČZU v Praze

Mgr. studium (titul Ing.)

Obor: Voda v krajině

Téma diplomové práce: Problematika vodáctví v ochraně oligotrofní řeky s výskytem perlorodky říční v NP Šumava

Vedoucí práce: Mgr. Michal Bílý, Ph.D.


2012-2015

FŽP ČZU v Praze

Bc. studium (titul Bc.)

Obor: Vodní hospodářství

Téma bakalářské práce: Tůně na území hl. m. Prahy

Vedoucí práce: Mgr. Michal Bílý, Ph.D.