×
Ing. Vojtěch Barták, Ph.D.
banner

Granty

Tvorba nástroje pro prostorové environmentální analýzy s využitím digitálních modelů terénu

GA FZP, 2009-2009

Matematické modelování prostorových ekologických procesů

GA FZP, 2010-2010

Novelizace a regionalizace faktoru erozní účinnosti přívalových dešťů (R) pro podmínky České republiky

GA FZP, 2010-2010

Predikční model šíření bobra evropského v ČR

GA FZP, 2011-2011

Coastal vulnerability trends according to coastal erosion rates and land use changes. Case study in Cádiz coast (SW Spain)

GA FZP, 2014-2014