×
Ing. Vojtěch Barták, Ph.D.
banner

Publikace

Barták, V., Vorel, A., Šímová, P., & Puš, V. (2013). Spatial spread of Eurasian beavers in river networks: a comparison of range expansion rates. Journal of Animal Ecology, 82(3), 587–597. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12040

Dvořák, S., Barták, V., Macháček, Z., & Matějů, J. (2014). Home range size and spatio-temporal dynamics of male sika deer (Cervus nippon; Cervidae, Artiodactyla) in an introduced population. Folia Zoologica.

Kušta, T., Keken, Z., Barták, V., Holá, M., Ježek, M., Hart, V., & Hanzal, V. (2014). The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology.

Bazzichetto, M., Malavasi, M., Barták, V., Acosta, A. T. R., Moudrý, V., & Carranza, M. L. (2018). Modeling plant invasion on Mediterranean coastal landscapes: An integrative approach using remotely sensed data. Landscape and Urban Planning, 171, 98–106. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.11.006

Malavasi, M., Bartak, V., Carranza, M. L., Simova, P., & Acosta, A. T. R. (2018). Landscape pattern and plant biodiversity in Mediterranean coastal dune ecosystems: Do habitat loss and fragmentation really matter? Journal of Biogeography, 45(6), 1367–1377. https://doi.org/10.1111/jbi.13215

Moravec, D., Barták, V., Puš, V., & Wild, J. (2018). Wind turbine impact on near-ground air temperature. Renewable Energy, 123. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.02.091

Malavasi, M., Barták, V., Jucker, T., Acosta, A. T. R., Carranza, M. L., Bazzichetto, M., … Bazzichetto, M. (2019). Strength in Numbers: Combining Multi-Source Remotely Sensed Data to Model Plant Invasions in Coastal Dune Ecosystems. Remote Sensing, 11(3), 275. https://doi.org/10.3390/rs11030275

Sperandii, M. G., Bazzichetto, M., Acosta, A. T. R., Barták, V., & Malavasi, M. (2019). Multiple drivers of plant diversity in coastal dunes: A Mediterranean experience. Science of The Total Environment, 652, 1435–1444. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.299

Technicky realizované výsledky

DEMETERR 1.1, Software for digital terrain analysis with applications in hydrological modelling and water resources management Ing. Barták Vojtěch, 2009

Certifikované metodiky

ŠÍMOVÁ, P. – BARTÁK, V. – ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov, Analytical support for risk mapping: Building fires probability maps, probability, bulding fires, logistic regression, GIS, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300/1493/4903, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb., Úspory v integrovaném záchranném systému, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Generální ředitelství HZS, 13.01.2015, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb.

Jádrový odhad nejvyšší intenzity hustoty osídlení bobra evropského v ČR Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ing. Jana Korbelová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

KOMÁREK, J. – KLOUČEK, T. – HOLLESCHOVÁ, I. – BEKOVÁ, A. – BARTÁK, V. Mapování porostu podél dopravní infrastruktury, Vegetation mapping along transport infrastructure, safety; tree; railroads; hihgways; passportization, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Nmet_TJ02000283, metodický postup pro vyhodnocení optických dat z dronů v GIS, navýšení přesnosti mapování, úspora nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo dopravy, 01.06.2020,

Odhad kapacity území ČR z hlediska hustoty osídlení bobra evropského Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ing. Jana Korbelová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. – BARTÁK, V. Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách, Probability maps of fire occurrences in buildings, fire probability; buildings; spatial risk analysis, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/1493/4903, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.2; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3., Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, GŘ HZS ČR Odbor komunikačních a informačních systémů , 13.01.2015,

Software

VRTICH, M. – ŠPATENKOVÁ, O. – KUTTELWASCHER, R. – GDULOVÁ, K. – ŠÍP, M. – BARTÁK, V. – ŠÍMOVÁ, P. APOMAPIK, APOMAPIK, GIS, spatio-temporal pattern, fire rescue incidents, risk mapping, 2014, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, apomapik2015, Výsledek není volně ke stažení. Poskytuje společnost ArcData Praha, s.r.o. dle licenčních podmínek, Software na platformě ArcGIS for Server. Ing. Jan Novotný, ArcData Praha, jan.novotny@arcdata.cz, tel. 224 190 511, Úspory v integrovaném záchranném systému, ArcData Praha, s.r.o., 14889749, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

SpreadAnalyst 1.0 Ing. Vojtěch Barták, RNDr. Vladimír Puš, CSc., 2010

Ostatní výsledky

Analýza historického šíření bobra evropského (Castor fiber) v České republice Ing. Barták Vojtěch, 2010

New computer program for digital terrain analysis Ing. Vojtěch Barták, 2010