×
doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Granty

Monitoring a modelování trofické aktivity včel

GA PEF, 0-0

Rozšíření výukového software Linea

GA PEF, 2006-2006

Projektové řízení

GA PEF, 2007-2007

Zavedení standardů IPMA a PMI do výuky metod projektového řízení na PEF ČZU

GA PEF, 2008-2008