×
doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Projekt Senoseč online

Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je pilotním projektem České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti. Cílem projektu je v období května až srpna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti. Záměrem a účelem projektu je navrhnout účinnou koncepci ochrany a prevence při sečení a sklizni, která by vedla ke zlepšení biodiverzity v krajině. K webovému portálu byla vytvořeno i mobilní aplikace Senoseč online, kterou lze najít na Google Play.