×
Ing. Petr Bašta
banner

Granty

Digitální model terénu povodí Modrava 2 a Horní Němčice

GA FZP, 2009-2009

Batymetrie soustavy malých vodních nádrží na povodí Šárecko-Litovického potoka

GA FZP, 2015-2015

Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR

Technologická agentura ČR, 2018-2019