×
Ing. Petr Bašta
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BAŠTA, P. Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 15 - 20. ISSN: 0322-8916.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

Software

BAŠTA, P. Program Gorint, Gorint Programm, grid, raster, spatial interpolation, kriging, inverse distance weighting, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Gorint 1.06, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html - záložka programu Gorint, Autoriz. SW - skript v programovacím jazyce R. Pro jeho využití je potřeba mít instalovánu konzoli R (The R Project for Statistical Computing), kterou lze volně stáhnout např. z adresy: http://mirrors.softliste.de/cran/. Více informací viz dokumentace., Software je freeware (a opensource), zatímco jiné programy s podporou interpolačních funkcí jsou obvykle komerční (např. GS+, Isatis, Esri ArcGIS Desktop), Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Digitální model terénu povodí Modrava 2 Ing. Bašta Petr, 2008

Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2 Ing. Bašta Petr, 2009

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku. 2012, For study of rain-on-snow events was employed special rainfall simulator constructed for these kinds of experiments. The main aim of these experiments was to investigate influence of precipitation to snow cover within the various degree of metamorphosis. Snow cover causes time lag of water discharge and amount of stored water inside the snow matrix. Both of these snow properties are crucial for hydrological cycle. Six simulations of precipitation with various intensity, duration and various frequency of repetition were carried out during the melting period 2011. Temperature was measured in several places of the system, which means that temperatures of snow, incoming/outcoming water and air were recorded. Hydrologic response of snow cover was always very quick and amount of stored water in the snow matrix was approximately from 0.8 to 5 % volumetric. The experiments showed that simulation of rain-on-snow events is very suitable tool for investigating of liquid water behaviour in snow..

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .