×
Ing. Kamila Báťková, Ph.D.
banner

Granty

HLAVNÍ ŘEŠITEL: 

Vzorkování a popis transportu látek typu LNAPL v pórézním prostředí

Číslo projektu: 20112036, Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze; 2011 - 2013

 

Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření

Číslo projektu: 2719/2011, Fond rozvoje vysokých škol, 2011

 

Posouzení minidiskového infiltrometru (Decagon Devices, Inc.) pro odhadnutí některých hydrofyzikálních charakteristik půdy (sorptivita, nenasycená a nasycená hydraulická vodivost)

Číslo projektu:21130/1312/3116 , Interní grant Fakulty agrobiologie, ptrevinových a přírodních zdrojů,       ČZU v Praze, 2008

 

ČLEN ŘEŠITELSKÉHO TÝMU: 

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodněníČíslo projektu: QK1910086, Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR, 2019-2023

Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah. Číslo projektu: QK1720285, Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR, 2017-2019

Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU. Číslo projektu: 1G58095, Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR, 2005 - 2009

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia. Číslo projektu: INCO-CT-2006-031694, 6. Rámcový program EU, 2006 - 2007.

Numerické modelování transportu vícesložkové kontaminace ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin. Číslo projektu: GA103/02/0971, Grantová agentura ČR, 2002 - 2004