×
Ing. Kamila Báťková, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – BÁŤKOVÁ, K. – NEŠETŘIL, K. Simulations of groundwater-surface water interaction and particle movement due to the effect of weir construction in the sub-watershed of the river Labe in the town of Decin. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, roč. 186, č. 11, s. 7755-7770. ISSN: 0167-6369.

KECHAVARZI, C. – BÁŤKOVÁ, K. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Development of an Automated Tension Infi ltrometer for Field Use. Vadose Zone Journal, 2009, roč. 8, č. 3, s. 810 - 817. ISSN: 1539-1663.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Estimation of the Soil Water Retention Curve (SWRC) Using Pedotransfer Functions (PTFs). Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 4, s. 113 - 122. ISSN: 1801-5395.

CHALA, A. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. Evaluation of methods for water and non-volatile LNAPL content measurement in porous media. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 1, s. 47-56. ISSN: 1801-5395.

BÁŤKOVÁ, K. – KECHAVARZI, C. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Laboratory and field testing of an automated tension infiltrometer. Biosystems Engineering, 2009, roč. 104, č. 2, s. 266 - 277. ISSN: 1537-5110.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Laboratory Performance of Five Selected Soil Moisture Sensors Applying Factory and Own Calibration Equations for Two Soil Media of Different Bulk Density and Salinity Levels. SENSORS, 2016, roč. 16, č. 11, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. Pedotransfer function application for estimation of soil hzdrophzsical properties using parametric methods. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 149 - 157. ISSN: 1214-1178.

KOGELBAUER, I. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – LOISKANDL, W. Preferential percolation quantified by large water content sensors with artifactual macroporous envelopes. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2015, roč. 29, č. , s. 4325-4338. ISSN: 0885-6087.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Testing of activated carbon for water and non-volatile LNAPL quantitative determination in porous media under laboratory conditions. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 161-168. ISSN: 1801-5395.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – LUFINKOVÁ, J. – BÁŤKOVÁ, K. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. ..., 2015, roč. 61, č. 11, s. 515-521. ISSN: N.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – DAVID, V. Zemědělské sucho - je závlaha jediné správné a možné řešení?. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 11-15. ISSN: 1211-0760.

Kapitoly v odborné knize

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – NEŠETŘIL, K. – BÁŤKOVÁ, K. Pollution and water resources Columbia University Seminar Proceedings. New York City, New York, United States: Columbia University - University Seminars, 2011. 442s. ISBN 978-80-89139-24-8. Groundwater movement and discharge in the watershed of the River Labe in Děčín, North - West Bohemia and numerical simulation modeling of steady and transient state scenarios, s. 319-334.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

Článek ve sborníku z akce

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments Ing. Kamila Špongrová, MSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., MSc. Joao Barradas, Ing. Markéta Miháliková, 2010

Certifikované metodiky

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – VOPRAVIL, J. Mapa ČR - odhad zásoby půdní vody dostupné pro rostliny, Czech Republic: Total Available Water between -50 and -15000 cm, total available water; HYPRESCZ, 2012, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa zásoby dostupné vody, číslo osvědčení: 15/2012-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody v orných půdách ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2012, Osvědčení MZe č. 15/2012-13300

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

Ostatní výsledky

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. – KLIK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A comparison of five FDR soil moisture sensors; laboratory testing of generic and own calibration. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.).Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 889. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

Aplikace pedotransferových funkcí při odhadu hydrofyzikálních charakteristik půdy prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2005

Aplikace pedotransferových funkcí pro odhad nenasycené hydraulické vodivosti K(h) na testovací lokalitě VÚRV v Praze Ruzyni Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010

Application of pedotransfer functions on retention behaviours of soils prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2006

Applicaton and use of the minidisc infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2008

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Estimation of soil hydrophysical properties of selected soils from the CR using PTF prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2004

Estimation of the Soil Moisture Retention Curve (SMRC) using Pedotransfer Functions (PTF) prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2006

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions. 2011. In: Havelková, L., Khel, T., Holubík, O. (Eds) 2011. Sborník abstraktů: „Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana“. Pedologické dny 2011, Chodová Planá 21. – 22.9., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,.s.34-35.

Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions: Theta Probe, ECH2O EC-5, EC-10, EC-20, and EC-5 TE prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., W. L. Legese (externí), Andreas Klik (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Hydrogeological modelling of different scenarios of groundwater movement prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Mekonnen Getu Bekere; Nešetřil Kamil; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2009

HYPRESCZ – Database of hydrophysical properties of soils in the Czech Republic prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Markéta Miháliková, Ing. Kamila Špongrová, MSc., Martina Vlčková (externí), 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., MSc. Joao Barradas, 2010

Laboratory samplig of multiphase liquid transport prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Kabát Arnošt; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2008

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Laboratory testing of activated carbon for water/LNAPL determination in a porous media. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.). Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 886 – 888. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

Measurement of unsaturated hydrqaulic conductivity in situ using automated tension infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Kéchavarzi C.; Dresser M.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Godwin Richard J., 2007

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements. 2014, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, roč.1, č.2, s.170-175. ISSN: 2148-2306 .

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření (2. doplněné vydání). 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, 978-80-213-2434-3.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimediální učebnice vybraných hydropedologických terénních měření. 2011. In: Havelková, L., Khel, T. a Holubík, O. (Eds.), Sborník abstraktů "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", Chodová Planá, 21.-22.9. 2011, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 2011. s.6.

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Odhad polní kapacity a bodu vadnutí metodou nejbližšího souseda pomocí programu k-nearest Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Pedotransferové funkce k určení hydrofyzikálních charakteristik některých půd ČR Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2004

Pedotransferové funkce pro bodový odhad retenčních čar na lokalitě Tišice Ing. Miháliková Markéta; Krsková Julie; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Shiferaw Elias Tedla; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Seasonal changes in saturated hydraulic conductivity of silty clay loam under different tillage treatments Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2009

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.