×
Ing. Václav Bažant, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Dendrologie

Prvky zeleně v pozemkových úpravách

Garantované předměty

DLDX004Y Lesnická dendrologie
DLDX015Y Forest Dendrology
LLL010E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLL023E Plánování a projektování zeleně
LLZ03E Prvky zeleně v pozemkových úpravách KPU
LLZ06Z Krajinná zeleň