×
prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

TBT01E Základy technické fyziky
TBT71E Základy technické fyziky
DTBX17Y Fyzikální a technologické vlastnosti zemědělských materiálů a produktů