×
doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře pro zahraniční studenty:

- Zemědělská a environmentální mikrobiologie (Agricultural and Environmental Microbiology)

- Základy mikrobiologie (Fundamentals of Microbiology)

Semináře v českém jazyce:

- Zemědělská mikrobiologie

- Mikrobiologie a biotechnologie

- Praktická mikrobiologie

- Hygiena a bezpečnost potravin

- Potravinářská mikrobiologie

Garantované předměty

AMA72E Mikrobiologie A
AMA80E Praktická mikrobiologie - HU - Bc.