×
doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.
banner

Životopis

Profesní zkušenosti

Vědecký výzkum v oblasti analýzy potravin, mikrobiologie potravin a mikrobiologie trávicího traktu:

Izolace bakterií, identifikace a charakterizace bakterií pomocí biochemických a molekulárně genetických metod, testování prebiotik a probiotických bakterií in vitro a jejich aplikovaný výzkum, detailní zaměření na bakteriální rod Bifidobacterium.

ORCID: 0000-0002-7596-4360

SCOPUS ID: 26195322500

Researcher ID: R-4013-2018

Reference:      Prof. Christophe Lacroix, christophe.lacroix@hest.ethz.ch

                        Assoc. Prof. Clarissa Schwab, clarissa.schwab@hest.ethz.ch

                        Assoc. Prof. Konrad Domig, konrad.domig@boku.ac.at

                        Prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. vlkova@af.czu.cz


Vzdělání a kvalifikace

ČZU v Praze, FAPPZ

11/2017     habilitována docentem

Ø  Habilitační práce: Charakterizace bifidobakterií a jejich role ve střevní mikrobiotě (obhájeno 22. listopad, 2017)

2009-2012 Doktorské studium: Obecná zootechnika; Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (Ph.D.)

Ø  Dizertační práce: Výběr nových probiotik pro mláďata přežvýkavců (obhájeno 30. října, 2012)

2007-2009 Magisterské studium: Kvalita a zpracování zemědělských produktů (Ing.)

2004-2007  Bakalářské studium: Živočišná produkce (Bc.)


Zahraniční stáže

ETHZ (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)

Laboratoř potravinářské biotechnologie – roční postgraduální stáž (2014/2015)

BOKU (Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

Laboratoř mikrobiologie a hygieny potravin – semestrální doktorská stáž (2010/2011)

Shanghai Jiao Tong University (Čína); Sustainable Agriculture and Food Safety training (10/2018, 2 týdny) 

University of Colorado, Denver (USA) – Laboratory of J. ESPINOSA (8/2018, 2 týdny) 

Institut de Génomique Functionnelle de Lyon - IGFL (Francie) - Laboratory F. LEULIERErasmus+ training (4/2017, 1 týden)


Účast na projektech

2019-2020 8J19AT028: Projekt Česko-Rakouské spoluráce - Charakterizace bifidobakteriálních kmenů z různých hostitelů a prostředí s důrazem na jejich antibiotickou rezistenci

2018-2022 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845: NutRisk Centre - Přítomnost patogenních mikroorganismů v rostlinách a živočišných produktech

2014-2016 14-31984P: Testování schopnosti bifidobakterií potlačovat patogenní bakterie u mláďat přežvýkavců

2012-2016 GAP503/12/0337: Invazní mechovka Pectinatella magnifica v České republice: její biologie a sekundární metabolity

2012-2016 QJ1210047: Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění

2012-2016 QJ1210093: Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin

2012 Danone grant: Růst střevních bakterií na oligosacharidech mateřského mléka a mucinu

2009-2012 GA523/08/1091: Podávání bifidobakterií mláďatům přežvýkavců 

2011 Danone grant: Využití oligosacharidů mateřského mléka střevními bakteriemi

2009-2011 GA525/08/H060: Využití synbiotik z rostlinných extraktů ve výživě lidí a zvířat


Vědecká ocenění

2018 Cena za nejlepší publikace autorů mladších 35 let, Společnost pro probiotika a prebiotika

2014 Danubius Young Scientist Award

2013 Cena profesora Stoklasy pro nejlepší absolventy doktorských studijních programů ČZU

2012 Cena rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů ČZU

2012 Cena Danone pro mladé vědce

2012 Cena za nejlepší publikace autorů mladších 35 let, Společnost pro probiotika a prebiotika


Členství

Československá společnost mikrobiologická

Společnost pro probiotika a prebiotika