×
doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.
banner

Odborný asistent - Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
phone +420 22438 2683