×
Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS.
banner

Granty

Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých

GA FZP, 2010-2010

Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)

GA FAPPZ, 2012-2012

Vyhodnocení rizik invazního parazita Ashworthius sidemi pro oborový chov spárkaté zvěře v České republice tlumení ashworthiózy a prevence jejího šíření

Technologická agentura ČR, 2017-2019