×
Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS.
banner

Nabídka temat BP a DP

V přiloženém souboru naleznete okruh témat bakalářských a diplomovych prací, které můžete pod mým odborným vedením spracovavat na Katedře zoologie a rybářství, FAPPZ, CZU v Praze