×
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

OBLESER, P. – HART, V. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HOLÁ, M. – PAINTER, M. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Compass-controlled escape behavior in roe deer . BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY, 2016, roč. 70, č. 8, s. 1345-1355. ISSN: 0340-5443.

ČERVENÝ, J. – FIŠR, V. – FASCHINGBAUER, P. – BUFKA, L. Bats of the Čerchovský les Mts. and first records of the great horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in western Bohemia (Czech Republic)(Chiroptera).. Lynx, 2006, roč. 37, č. 0, s. 59 - 69. ISSN: 0024-7774.

VALLO, P. – BENDA, P. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Conflicting mitochondrial and nuclear paraphyly in small-sized West African house bats (Vespertilionidae). ZOOLOGICA SCRIPTA, 2013, roč. 42, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0300-3256.

JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. Creeping into a wild boar stomach to find traces of supplementary feeding . Wildlife Research, 2016, roč. 43, č. 7, s. 590-598. ISSN: 1035-3712.

**ROMPORTL, D. – **BLÁHOVÁ, A. – **ANDREAS, M. – **CHUMANOVÁ, E. – **ANDĚRA, M. – ČERVENÝ, J. Current distribution and habitat preferences of red deer and eurasian elk in the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences, 2017, roč. 7, č. 1, s. 50-62. ISSN: 1805-0174.

ČERVENÝ, J. – JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – ZIKMUND, M. – KUŠTA, T. – HANZAL, V. – KROPIL, R. Daily activity rhythm and habitat use of the semi-free European bison herd during the growing season. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 4, s. 199-204. ISSN: 0323-1046.

NOVÁKOVÁ, P. – KOŘANOVÁ, D. – **BEGALL, S. – MALKEMPER, E. – PLESKAČ, L. – ČAPEK, F. – ČERVENÝ, J. – HART, V. – HARTOVÁ, V. – HUSINEC, V. – BURDA, H. Direction indicator and magnetic compass-aided tracking of the sun by flamingos?. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 2, s. 79-86. ISSN: 0139-7893.

HART, V. – MALKEMPER, E. – KUŠTA, T. – BEGALL, S. – NOVÁKOVÁ, P. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – JEŽEK, M. – POLICHT, R. – HUSINEC, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 38, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

ČERVENÝ, J. – BEGALL, S. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P. – BURDA, H. Directional preference may enhance hunting accuracy in foraging foxes. Biology Letters, 2011, roč. 2011, č 7, s. 355-357. ISSN: 1744-9561.

HART, V. – NOVÁKOVÁ, P. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HANZAL, V. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – NĚMCOVÁ, V. – ADÁMKOVÁ, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 80, s. 1-12. ISSN: 1742-9994.

NOVÁKOVÁ, P. – ŠTÍPEK, K. – JEŽEK, M. – ČERVENÝ, J. – EŠNER, V. Effect of diet supply and climatic conditions on population dynamics of the wild boar (Sus scrofa) in the Křivoklát region (Central Bohemia, Czech Republic). Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 1, s. 24-30. ISSN: 1211-3174.

HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. Evaluation of winter food quality and its variability for red deer in forest environment: overwintering enclosures vs. free-ranging areas. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 3, s. 139-145. ISSN: 0323-1046.

BURDA, H. – BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – NEFF, J. – NĚMEC, A. Extremly low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminant. Proceedings of the national Academy of Sciences of the United States of America, 2009, roč. 106, č. 14, s. 5708 - 5713. ISSN: 0027-8424.

BELOTTI, E. – ČERVENÝ, J. – ŠUSTR, P. – KREISINGER, J. – GAIBANI, G. – BUFKA, L. Foraging sites of Eurasian lynx Lynx lynx: relative importance of microhabitat and prey occurrence. WILDLIFE BIOLOGY, 2013, roč. 19, č. 2, s. 188-201. ISSN: 0909-6396.

ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Four new bat species from the "territory of the Czech Republic". Vespertilio, 2008, roč. 12, č. 1, s. 11 - 14. ISSN: 1213-6123.

BEGALL, S. – BURDA, H. – ČERVENÝ, J. – GERTER, 0. – NEEF WEISSE, J. – NĚMEC, P. Further support for the alignment of cattle along magnetic field lines: reply to Hert at al.. JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY, 2011, roč. 197, č. 12, s. 1127-1133. ISSN: 0340-7594.

ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Golden jackal (Canis aureus L.) , new mammalian species in the Czech Republic. Lynx, 2007, roč. 38, č. 1, s. 158 - 161. ISSN: 0024-7774.

MAGG, N. – MULLER, J. – HEIBL, C. – HACKLANDER, K. – WOLFL, S. – WOLFL, M. – BUFKA, L. – ČERVENÝ, J. – HEURICH, M. Habitat availability is not limiting the distribution of the Bohemian-Bavarian lynx Lynx lynx population. ORYX, 2016, roč. 50, č. 4, s. 742-752. ISSN: 0030-6053.

**HEURICH, M. – **SCHULTZE-NAUMBURG, J. – **PIACENZA, N. – **MAGG, N. – ČERVENÝ, J. – **ENGLEDER, T. – **HERDTFELDER, M. – **SLADOVA, M. – **KRAMER-SCHADT, S. Illegal hunting as a major driver of the source-sink dynamics of a reintroduced lynx population in Central Europe. Biological Conservation, 2018, roč. 224, č. AUG2018, s. 355-365. ISSN: 0006-3207.

MARTÍNKOVÁ, N. – BAČKOR, P. – BARTONIČKA, T. – BLAŽKOVÁ, P. – ČERVENÝ, J. – FALTEJSEK, L. – GAISLER, J. – HORA, D. – HUBÁLEK, Z. – JAHELKOVÁ, H. – KOLAŘÍK, M. – KORYTÁR, L. – KUBÁTOVÁ, A. – LEHOTSKÁ, B. – LEHOTSKÝ, R. – LUČAN, R. – MÁJEK, O. – MATĚJŮ, J. – ŘEHÁK, Z. – ŠAFÁŘ, J. – TÁJEK, P. – TKADLEC, E. – UHRÍN, M. – WÁGNER, J. – WEINFURTOVÁ, D. – ZIMA, J. – ZUKAL, J. – HORÁČEK, I. – HANZAL, V. Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia.. PLoS One, 2010, roč. 5, č. 11, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

ČERVENÝ, J. – BUFKA, L. – DVOŘÁK, L. Lesser horeshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in the south-western Bohemia (Czech Republik): history of occerrence and current trends. Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 3, s. 217 - 228. ISSN: 1211-7420.

HART, V. – KUŠTA, T. – NĚMEC, P. – BLÁHOVÁ, V. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – MALKEMPER, E. – ŠTÍPEK, K. – VOLE, C. – BURDA, H. Magnetic Alignment in Carps: Evidence from the Czech Christmas Fish Market. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – NEFF, J. – VOJTĚCH, O. – BURDA, H. Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer. Proceedings of the national Academy of Sciences of the United States of America, 2008, roč. 105, č. 36, s. 13451 - 13455. ISSN: 0027-8424.

BEGALL, S. – MALKEMPER, E. – ČERVENÝ, J. – NĚMEC, P. – BURDA, H. Magnetic alignment in mammals and other animals. Mammalian Biology, 2013, roč. 78, č. 1, s. 10-20. ISSN: 1616-5047.

ČERVENÝ, J. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HUSINEC, V. – NOVÁKOVÁ, P. – HART, V. – HARTOVÁ, V. – **BEGALL, S. – MALKEMPER, E. Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. MAMMAL REVIEW, 2017, roč. 47, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0305-1838.

VALLO, P. – BENDA, P. – MARTÍNKOVÁ, N. – KAŇUCH, P. – KALKO, E. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Morphologically uniform bats Hipposideros aff. ruber (Hipposideridae) exhibit high mitochondrial genetic diversity in southeastern Senegal. Acta Chiropterologica, 2011, roč. 13, č. 1, s. 79-88. ISSN: 1508-1109.

ČERVENÝ, J. – **HANZAL, V. – **PRŮCHA, M. – ZACHOVÁ, R. Netopýři okolí vodních nádrží v CHKO Brdy (střední Čechy). Bohemia centralis, 2018, roč. 34, č. 2018, s. 383-397. ISSN: 0231-5807.

ČERVENÝ, J. Ochrana velkých šelem v Evropské unii. Beskydy, 2009, roč. 6, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 1803-2451.

VALLO, P. – BENDA, P. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Phylogenetic position of the giant house bat Scotophilus nigrita (Chiroptera, Vespertilionidae). MAMMALIA, 2015, roč. 79, č. 2, s. 225-231. ISSN: 0025-1461.

JEŽEK, M. – ŠTÍPEK, K. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. – VÍCHA, J. Reproductive and morphometric characteristics of wild boar (Sus scrofa) in the Czech republic. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 6, s. 285-292. ISSN: 1212-4834. Stáhnout soubor

ČERVENÝ, J. – **HANZAL, V. – **PRŮCHA, M. – VEČEŘOVÁ, P. – ROHLA, J. Savci centrální části bývalého VVP Brdy a Jineckých hřebenů (CHKO Brdy). Bohemia centralis, 2018, roč. 34, č. 2018, s. 363-382. ISSN: 0231-5807.

NOVÁKOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ČERVENÝ, J. Seznam mammaliologických bakalářských, diplomových, doktorských a docentských prací na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Lynx, 2007, roč. 38, č. 1, s. 265 - 274. ISSN: 0024-7774.

NOVÁKOVÁ, P. – ČERVENÝ, J. – VACH, M. Seznam mysliveckých bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze (1996-2007). Folia Venatoria, 2009, roč. 38, č. 39, s. 185 - 195. ISSN: -- Neuvedeno --.

HARTOVÁ, M. – ŠÁLEK, M. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Variation in the diet of the red fox (Vulpes vulpes) in mountain habitats: Effects of altitude and season. Mammalian Biology, 2010, roč. 75, č. 4, s. 334 - 340. ISSN: 1616-5047.

ČERVENÝ, J. – ANDĚRA, M. Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae). Lynx, 2008, roč. 10, č. 39, s. 5 - 23. ISSN: 0024-7774.

Odborná monografie

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Myslivecká zoologie. Praha: Drockvo s. r. o., 2015, 270s. ISBN 978-80-87668-14-6.

ČERVENÝ, J. – A KOL., a. Ottova encyklopedie myslivost. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009. 588s. ISBN 978-80-7360-895.

ANDĚRA, M. – ČERVENÝ, J. Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). Praha: Národní muzeum Praha, 2009. 215s. ISBN 978-80-7036-259-4.

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Zvěř: Ottova encyklopedie. Praha: Ottovo nakladatelství, 2016, 399s. ISBN 978-80-7451-521-7.

Kapitoly v odborné knize

POJER, F. – ABSOLON, K. – ANDĚRA, M. – BOBEK, M. – BUFKA, L. – ČERVENÝ, J. – FISCHER, D. – FISCHEROVÁ, J. – A KOL., a. Střední Brdy. Příbram: MZe ČR,MŽP ČR, 2005. 1s. ISBN 80-7084-266-0. s. Fauna, s. 142 - 175.

ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. – MARHOUL, P. – NOVÁ, P. – VOLF, O. – BARTOŠOVÁ, D. – BUFKA, L. – BLÁHA, J. Transboundary management of large carnivore populations.. Strasbourg: Council of Europe, 2006. 1s. ISBN xxx. s. Large carnivores: wolf, brown bear, and lynx in the Czech Republic, s. 45 - 48.

ANDĚL, P. – PETRŽÍLKA, L. – GORČICOVÁ, I. – ČERVENÝ, J. – ŠUSTR, P. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia s.r.o., 2010. 137s. ISBN 978-80-903787-5-9. s. Model krajinného potenciálu pro výskyt a migraci zájmových druhů velkých savců, s. 81 - 92.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. PENZUM – Myslivost pro teorii a praxi – XV. vydání. Praha: Druckvo, 2018, 736s. ISBN 978-80-87668-36-8. Myslivecká zoologie a biologie zvěřě, s. 165-283.

ČERVENÝ, J. Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice.. Praha: AOPK ČR, 2006. 1s. ISBN 80-86703-15-0. s. Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní ochrany rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice, s. 423 - 427.

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – ROM, J. – SOLSKÝ, M. – HANEL, L. – ANDRESKA, J. – VOJAR, J. – KEROUŠ, K. Vertebrates and Invertebrates of European Cities:Selected Non-Avian Fauna. Springer-Verlag New York: Springer New York, 2015, 700s. ISBN 978-1-4939-1697-9. Vertebrates - Prague, s. 119-153.

Certifikované metodiky

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Křivoklátska , Population density of red deer in the Křivoklát region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ9, certifikační číslo 229614/2012-MZE-16222/MAPA243, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Krušných hor, Population density of red deer in Krušné hory Mt. , red deer, popualtion density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ10, certifikační číslo 229612/2012-MZE-16222/MAPA241, formát A4, v digitální a tištěné formě, území Krušných hor, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Severovýchodní Moravy, Population density of red deer in Northwest Moravia region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ11, číslo certifikátu 229613/2012-MZE-16222/MAPA242, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt mývala severního v České republice, The spread and occurance of racoon in the Czech republic, racoon, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ12, číslo certifikátu 229616/2012-MZE-16222/MAPA245 , formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt norka amerického v České republice, The spread and occurance of american mink in the Czech republic, american mink, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ13, certifikační číslo 229617/2012-MZE-16222/MAPA246, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt psíka mývalovitého v České republice, The spread and occurance of racoon dog in the Czech republic, racoon dog, expansion , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ14, certifikační číslo 229615/2012-MZE-16222/MAPA244, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

Ostatní výsledky

Biotope preferences of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in the Czech Republic Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Mrštný Ladislav, 2007

Co nového v naší fauně? Vyhodnocení dotazníků z let 2001-2003 doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M.; Koubek Petr, 2005

Cryptic diversity in Hipposideros caffer group inferred from cytochrome b gene. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Diet of the red fox (Vulpes vulpes) in different habitats of the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Ekologie a biologie lišky obecné v různých typech prostředí doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Ekologie jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě Městková L; Albrecht T.; Bufka Luděk; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Romportl D., 2006

Hlodavci a hmyzožravci jihovýchodního Senegalu. Ing. Bryja Josef; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2006

Kam se ubírá výzkum zvěře ? Zamyšlení nad 28. kongresem IUGB doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2007

Kongres biologů zvěře v Uppsale doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Kryptická diverzita pavrápenců komplexu Hipposideros caffer doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Letouni Senegalu doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Ing. Bryja Josef, 2006

Magnetická orientace skotu, srnců a jelenů aneb čeho si pastevci a lovci nikdy nepovšimli. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Svoboda Václav, 2008

Magnetické krávy a internet přitahují doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Vojtěch Oldřich; Burda Hynek, 2008

Management zvěře Ing. Bartoš Jaroslav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Kušta Tomáš, 2008

Medvěd je opět stálým druhem naší zvěře. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2006

Miloš Anděra šedesátiletý doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Mitochondrial phylogeny of Hipposideros caffer complex and implications for taxonomy of its cryptics forms. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Benda Petr; Koubek Petr, 2008

Morfometrické znaky prasete divokého (Sus scrofa) v České republice - předběžné výsledky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2008

Morfometrické znaky prasete divokého v ČR – předběžné výsledky Ing. Ježek Miloš; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Svoboda Václav, 2008

Možnosti propojení izolovaných metapopulací vydry říční na území ČR doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2006

Na stopě šumavských srnců doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; RNDr. Bufka Luděk; Šustr P., 2009

Návrat bez návratu ? Seminář o návratu velkých savců de střední Evropy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Nízkofrekvenční elektromagnetická pole generovaná silnoproudým vedením ruší magnetickou orientaci kopytníků doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Begall Sabine; Burda Hynek; Neff Julia, 2009

Noteworthy records of bats (Chiroptera) from Senegal doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Nutrie - z farem do přírody doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M., 2007

Posouzení vlivu velkých liniových staveb na migraci zvěře v modelových oblastech ČR Ing. Tomáš Kušta, Ing. Zdeněk Keken, doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

Postavení společnosti myslivců na Podbrdsku doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Potrava lišky obecné v podmínkách střední Evropy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Preference prostředí jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Problematika velkých savců ČR - Rys ostrovid doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Prostorová aktivita srnce obecného (Capreolus capreolus) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Ptáci Českého Švýcarska doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) population development in the Czech Republic Ing. Mrštný Ladislav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina, 2007

Results of the capercaillie (Tetrea urogallus) recovery programme in the Czech republic doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Bufka Luděk; Marhoul Pavel, 2007

Rozšíření a ekologické nároky jezevce lesního (Meles meles) na Plzeňsku doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Rys ostrovid v Evropě. Koubek Petr; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2006

Seminář Rady Evropy o managementu velkých šelem doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2005

Složení potravy lišky obecné (Vulpes vulpes) na Šumavě: předběžné výsledky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Fejklová P.; Bufka Luděk, 2007

Současné změny rozšíření a početnosti norka amerického (Mustela vison) v České republice doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Daniszová K.; Anděra M., 2007

Spatial activity of roe deer (Capreolus capreolus) in the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Bufka Luděk; Ing. Suk Milan; Šustr P.; Bělková M., 2007

Spatial organization of the reintroduced lynx population in the Bohemian - Bavarian border region doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Bufka Luděk; Wölfl M.; Heurich M.; Koubek Petr; Kocurová M., 2007

Specifika populace bobra evropského na Labi doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Srovnání charakteru výskytu jeřábka lesního (Binasa bonasia) v NP Šumava a CHKO Beskydy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Mgr. Městková Lucie; Romportl D., 2008

Stanovištní nároky psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) v České republice Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Mrštný Ladislav, 2007

Testování hnízdní predace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Mgr. Městková Lucie; Romportl D., 2009

The comparison of diets of the red fox (Vulpes vulpes) and lynx (Lynx lynx) in the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Fejklová P.; Bufka Luděk; Koubek Petr, 2007

The current changes in the dispersion and numbers of american minks (Mustela vison) in the Czech Republic doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Daniszová K.; Anděra M., 2007

Topické nároky tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných oblastech České republiky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Tschechischens Rotwiljdagd am Zenith ? doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Kranz Andreas, 2009

Variabilita lebečních rozměrů lišky obecné (Vulpes vulpes) v České republice doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Velké šelmy v České republice. I. Mýty a skutečnost doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2005

Velké šelmy v České republice. II. Vlk obecný doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2005

Velké šelmy v České republice. III. Medvěd hnědý doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006

Velké šelmy v České republice. IV. Rys ostrovid doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006

VPLYV VIDIECKEJ TURISTIKY NA WELFARE ZVERI doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z., 2007

Vyhodnocení predačního tlaku na bažantí hnízda v honitbě HS Doudleby doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z.; Tesař Jan, 2007

Výsledky hospodaření s jelení zvěří na Kaplicku doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Líšková Z.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Janiszewski Paweł, 2008

Vývoj populace psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) v České republice Ing. Mrštný Ladislav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina, 2007

Výzkum jenž ohromil svět doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Vojtěch Oldřich; Burda Hynek, 2008

Wolf occurrence in the Czech-Bavarian Austrian borger region: rewiew of a history and current status Bufka Luděk; Englender T; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Wölf M; Scherzinger W, 2005

Začátky sexuálního života prasete divokého Ing. Ježek Miloš; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2009

Změny rozšíření našich savců na začátku 21.století. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006

Změny ve složení potravy lišky obecné v průběhu roku a v závislosti na měnící se nadmořské výšce Ing. Martina Hartová, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – NOVÁKOVÁ, P. – **HOŠEK, J.Zoologie lesnická - Obratlovci - praktická část. 2018, .

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P.Zoologie lesnická - Obratlovci - textová část. 2016, Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech..