×
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání, zaměstnání, vědecké a pedagogické hodnosti

1968-1990: Středně všeobecně vzdělávací škola, Praha

1970-1975: Vysoká škola zemědělská Praha, Agronomická fakulta, obor zootechnický, diplomová práce: Postnatální  vývoj slinných žlaz u kura  (vedoucí Prof.MVDr. František Marvan, DrSc.)

1975: Vojenské lesy a statky Sušice, zootechnik

1975-1976: základní vojenská služba, Vimperk

1976- 1990: Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 10 Uhříněves, odborný a později vědecký pracovník, postgraduální studium na tomto pracovišti

1985: obhájení disertační práce: Biologické a technologické aspekty chovu kachen v České republice (vedoucí ing. Zdeněk Hudský, CSc.)

1990-1995: Ministerstvo životního prostředíČR, odbor ochrany přírody, vedoucí odborný referent spacialista, později vedoucí oddělení druhové ochrany

1995-2010: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, vědecký pracovník

2006: obhájení docentské habilitační práce na FLE ČZU v Praze: Velké šelmy v České republice

2006 - dosud: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, vedoucí oddělení mysliveckého managementu

2012:  jmenování profesorem v oboru "Ochrana lesů a myslivost"

 

Specializace po roce 2000

Ekologie savců (zejména netopýři, šelmy, sudokopytnici)

Vztah predátorů ke zvěř

Problematika nepůvodních druhů zvěře v ČR

Záchranné programy ohrožených druhů živočichů (zejména tetřevovití, šelmy)

 

Mezinárodní zkušenosti

terénní zoologické expedice: Botswana (2012), Bulharsko (1971, 1975, 1983, 1987), Finsko (1997, 2009, 2010), Francie (1986, 1989), Jugoslavie ( 1975, 1977), JAR (2011), Kyrgizie (1984, 1988, 1989, 1990), Maroko (2008), Polsko (1984), Rumunsko (1974, 1979, 1981, 1996), Senegal (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012), Slovensko 2012, Slovinsko (1990, 1992), Svazijsko (2011), Turecko (1991), Velká Británie (1989), Zimbabwe (2012)

krátkodobé pobyty ve výzkumných ústavech: Osch 1990 (kyrgizie), Krakow 1999 (Polsko), Bialowieza 2000 (Polsko)

krátkodobé pobyty na univerzitách: Poznaň1988 (Polsko), Erlangen 1991 (Německo), Essen 2004 (Německo), Ulm 2005 (Německo), Irkutsk (Rusko), Essen 2012 (Německo)

krátkodobé pobyty v muzeích: Wien 1990 (Rakousko), Ljibljana 1992 (Slovinsko), Frankfurt am Main 2005 (Německo)

krátkodobé pobyty na správách národních parků: NP Bayerischer Wald 1993 (Německo), Southwestern archipelago 1995 (Finsko), Triglav 1996 (Slovinsko), Patvinsuo 1997 (Finsko), Bialowieza 2000 (Plsko), Niokolo Koba 2004 (Senegal)

účast na konferencích: Nybork 1990 (Dánsko), Fuscaldo 1993 (Itálie), Iffeldorf 1993 (Německo), Evora 1993 (Portugalsko), Veldhoven 1996 (Holansko), Saitama 1996 (Japonsko), Lyon 1997 (Francie), Englberg 1995 (Švýcarsko), Deggendorf 1998 (Německo), Dresden 1998 (Německo), Krakow 1999 (Polsko), Lilehammer 2001 (Norsko), Lemesos 2001 (Kypr), Rytno 2001 (Polsko), Brištonas 2002 (Lotyšsko), Zwiesel 2004 (Německo), Osilnica 2005 (Slovinsko), Uppsala 2007 (Švédsko), Postojna 2008 (Slovinsko), Barcelona 2011 (Španělsko), Kwaluseni 2011 (Svazijsko)

účast na výukových kurzech: Gorsell 1991 (Holandsko), Bristol 1994 (Velká Británie), Jura 1994 (Švýcarsko), Insbrug 2011 (Rakousko)

spolupráce na řešení managementu lovné zvěře: FACE (Brusel), Ministerstvo zemědělství a lesniství (Finsko) a Finský lovecký svaz, Stýátní centrum pro management lesů Tallin (Estonsko), vše od roku 1995

člen Stálého výboru Bernské konvence při Radě Evropy, Strasburk 1991-1996

člen organizace Large Carnivore Initiative for Europe při Radě Evropy, Štrasburk, od roku 1995

člen Commitee Environmental COSt při EU Brusel, 1999-2002

člen IUCN - Species Survival Commision, Cat Specialist Group, GLand (Švýcarsko), od roku 2000

 

Ostatní aktivity

Česká společnost zoologická, od roku 1975

Česká speleologická společnost, 1975-1990

Uznávací komice MZe ČR pro chov drůbeže, 1977-1990

Česká společnost pro ochranu netopýrů, od roku 1991

Česká sekce MAB (Man and Biosphere) při UNESCO, 1997-2000

Ekologická komise ČMMH, 1993-2000

Poradní sbor pro myslivost NP Podyjí, od roku 1998

Poradní sbor pro myslivost NP Šumava, od roku 1998

Poradní sbor MŽP ČR pro rysa ostrovida, od roku 1998

Poradní sbor MŽP ČR pro tetřeva hlušce, od roku 1998

Rada COCT (Rada pro vědu a výzkum), 1999-2002

Rada pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2001-2010

Rada Národního parku Šumava, 1992-2006

Rada Národního parku české Švýcarsko, od roku 2010

Myslivecká komice Agrární komory ČR, od roku 2011

Radakční rada vědeckého  časopsu Lynx, od roku 1995

Redakční rada vědeckého časopisu Journal of Forest Science, od roku 2011

Redakční rada vědeckého časopisu Scientia Agriculturae Bohemica, od roku 2011

Redakční rada časopisu Svět myslivost,  od roku 2011