×
Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Biologické moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – CHALOUPSKÝ, R. Influence of seed's biological traits of oat on next seed generation in organic farming . Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 2, s. 551-555. ISSN: 1459-0255.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Polní vzcházivost a výnosy nahého ovsa podle původu osiva. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Produkční schopnost osiva ovsa různého původu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

KŘIVÁNEK, J. – PULKRÁBEK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – KUDRNA, T. – POKORNÝ, J. Response of the Czech hybrid hop cultivar Agnus to the term of pruning, depth of pruning and number of trained bines. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 471 - 478. ISSN: 1214-1178.

URBAN, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KVÍZ, Z. Snížení dávek herbicidů s jejich častější aplikací příznivě ovlivňuje ekonomiku pěstování cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 0, s. 150 - 154. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2011, roč. 59, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1041-2905.

Článek ve sborníku z akce

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 79-82.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Vliv původu osiva na výnosy jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 149-153.

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

CHALOUPSKÝ, R. – KVAPIL, R. – KŘOVÁČEK, J. Agro Slatiny, a.s. – Pěstování a sklizeň řepy cukrové 2013/14, Agro Slatiny, Inc. - Growing and harvesting sugar beet 2013/14, previous crop harvest, fertilization, tillage, sowing, cleaning and waste, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Agro Slatiny, a.s. – Pěstování a sklizeň řepy cukr, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Čištění a nakládání bulev řepy cukrové, Cleaning and loading of sugar beet roots, Table type cleaners and loaders, loader and cleaner reservoir, transportation, registration, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Čištění a nakládání bulev řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/um2D625Sy4g

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové, Encyclopedia of sugar beet growing, sugar beet, growing technology, harvest, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 957, Praha 6, 16521

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. Encyklopedie pěstování řepy cukrové 1: Technologické postupy a trendy při pěstování a sklizni řepy cukrové, Encyclopedia cultivation of sugar beet 1: Technological procedures and trends in the cultivation and harvesting of sugar beet, harvest crop, fertilization, tillage, variety, seed sowing, protection, harvesting, cleaning, inspection and purchase, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Encyklopedie pěstování řepy cukrové 1, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/TT0uxTyw00g

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

CHALOUPSKÝ, R. – JURSÍK, M. – KVÍZ, Z. Plevele v porostu řepy cukrové, Weeds in crops of sugar beet, Occurrence, competitive ability, habitat requirements, reproduction and dissemination, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, ISBN: , ČZU v Praze,Plevele v porostu řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/s07ydvKSLyM

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Technologie pěstování a sklizně řepy cukrové, Technology of sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Technologie pěstování a sklizně řepy cukrové, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 957, Praha 6, 16521

CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze (P. S Uhříněves 2008: Blu-ray Disc), Events DCP-FAFNR CUA in Prague (PFPNS Uhrineves 2008: Blu-ray Disc), Events, field laboratory work, field testing, 2012, JJ - Ostatní materiály, ISBN: , ČZU v Praze,Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze 2008, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, Blu-ray Disc,

CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze (P. S. Uhříněves 2008: DVD 1 – 4), Events DCP-FAFNR CUA in Prague (PFPNS Uhrineves 2008: DVD 1-4), Events, field laboratory, work, field testing, 2012, JJ - Ostatní materiály, ISBN: , ČZU v Praze,Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze 2008, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

Ostatní výsledky

CHALOUPSKÝ, R. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – JURSÍK, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; 11th Field Robot 2013 in Prague. 2013, http://www.youtube.com/watch?v=P4ZxAtpPmHk.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 5. ročník naučné stezky Příběh potravin (Blu-ray Disc). 2016, Praha, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 5. ročník naučné stezky Příběh potravin (DVD). 2016, Praha, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva jarního ječmene. 2014, Kompendium 2014, Technologie sladovnického ječmene – Ječmen na rozcestí 27. – 30.1. 2014, roč. 9, s. 28-30. ISBN: 978-80-213-2441-1.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva při ekologickém pěstování jarního ječmene. 2014, Vše pro sladovnocké ječmeny, příloha Agrárního obzoru, roč. 16, s. 18-19. ISSN: 1214-1291.

DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – CIMR, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; Brambory. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Brambory: odrůdy, složení hlíz, zpracování, výrobky z brambor.

Časné setí ozimé pšenice Ing. Vavera Radek, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Chaloupský Radovan, Ph.D., 2004

HONSOVÁ, H. – CHALOUPSKÝ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrová řepa v novém muzeu. 2011. Farmář, roč. 17, č 3, s.83. ISSN: 1210-9789.

CHALOUPSKÝ, R. – KVÍZ, Z. – URBAN, J. Podtyp: Skripta; Dobrovická muzea, o.p.s.. 2015, Dobrovická muzea, o.p.s., Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), www, https://youtu.be/VOvq87Z8C7Y; http://www.dobrovickamuzea.cz.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologické moření osiva jarní pšenice. 2014, Agromagazín, roč. 15, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1214-0643.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PETR, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Ekologické zemědělství. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Ekologické zemědělství: problémy konvenčního zemědělství, welfare.

CHALOUPSKÝ, R. – KVÍZ, Z. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ENCYKLOPEDIE PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 1 - Technologické postupy a trendy při pěstování konzumních brambor. 2013, ČZU v Praze-FAPPZ, KRV, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/fpkrv08/tpskb14/tpskb14.htm, DVD.

Heterogenita a mapování porostu Ing. Chaloupský Radovan, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Sixta Jan, CSc.; Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Vavera Radek, Ph.D., 2006

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 5, s. 27-28. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitu osiva ovlivňuje jeho původ daný podmínkami pěstování. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 7, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření biologického moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a jarního ječmene. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 27-32, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Parametry osiva jarních obilnin z rozdílných přírodních podmínek. 2014, Úroda, roč. 62, č. 10, s. 18-19. ISSN: 0139-6013.

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Polní den ekologického zemědělství - 2015. 2015, Polní den ekologického zemědělství - 2015, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=BTKFfbha8q4.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Posouzení kvality osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 12, s. 12-14. ISSN: 0139-6013.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – HORČIČKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Pozvánka: Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin 6. června 2015. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin, Praha, ČZU v Praze, Vzdálený přístup, internet, https://www.youtube.com/watch?v=_thvRgK85M4.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příběh potravin 2014 (Blu-ray Disc). 2015, Příběh potravin 2014 – Bluy-ray Disc, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, Blu-ray Disc.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Příběh potravin 2014 (DVD). 2015, Příběh potravin 2014 – DVD, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, DVD.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příběh potravin 2015: Věda na polích a ve stájích - 5. června 2015. 2016, Praha, ČZU v Praze, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://youtu.be/5EGenRcWHoU.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příběh potravin 2015: Věda na polích a ve stájích - 6. června 2015. 2016, Praha, ČZU v Praze, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://youtu.be/srtr6br54i4.

BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepa cukrová - výroba cukru a bioethanolu. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepa cukrová: výroba cukru, výroba bioetanolu, výroba bioplynu.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CHALOUPSKÝ, R. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepka - univerzální zdroj oleje. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepka olejná: kvalita, uplatnění, zpracování.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); V. S. UHŘÍNĚVES 2015 (BD-R 1.0.2). 2016, Praha, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, Blu-ray Disc.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); V. S. UHŘÍNĚVES 2015 (DVD-R 1.0.2). 2016, Praha, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 6. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin 2014, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), www.youtube.com/watch?v=LDOGLIOd-AE.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 7. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=h2unEzCkehY.

Vliv utužení půdy na sledované výnosové ukazatele pšenice ozimé a ječmene jarního Ing. Chaloupský Radovan, Ph.D.; doc. Ing. Šnobl Josef, CSc.; Ing. Křivánek Jindřich; Ing. Vavera Radek, Ph.D., 2004

Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D., 2010

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. – URBAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. 2013, Praha, KRV, audiovizuální tvorba, http://krv.agrobiologie.cz/psu2008/psakce08c.htm http://www.youtube.com/watch?v=lFU1V2Yq98Y&feature=youtu.be.

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. Podtyp: Skripta; Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologickém zemědělství - 2014. 2015, Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologické, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=DU08YUwUssE.

PAZDERŮ, K. – ADAMČÍK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PROCHÁZKA, P. – MIČÁK, L. – HOSNEDL, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Zemědělství - zdroj potravin a surovin lidstva. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Zemědělství: produkce, potraviny, zdroj surovin.