×
doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
banner

Granty

Degradace substrátu návarových vrstev

Grantová agentura ČR, 2007-2007

Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, 2011-2014

VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, 2014-2017