×
doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

MDPT Metodika disertační práce
METDISP Metodika disertační práce
TDT12E Introduction to Material Sciences
TDT06E Perspektivní konstrukční materiály
TDT07E Material Science
TDT02E Nauka o materiálu
TDT72E Nauka o materiálu