×
Ing. Jan Chyba, Ph.D.
banner

Granty

Hodnocení rychlosti infiltrace vody do půdy a chování herbicidů v půdním prostředí při simulovaných srážkách a rozdílných technologiích zpracování půdy.

CIGA, 2012-2013