×
Ing. Jan Chyba, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. – **JEDELSKÝ, J. – **MALÝ, M. Air flow conditions in workspace of mulcher. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 669-678. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Aplikace dusíkatých hnojiv z pohledu variability pozemku. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 5, s. 58-61. ISSN: 0373-6776.

STARÝ, K. – JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – BALÁŽOVÁ, K. Comparing RGB - based vegetation indices from UAV imageries to estimate hops canopy area. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2592-2601. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. CTF a omezení nežádoucího zhutňování půdy. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 5, s. 66-68. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – HOLUB, J. – CHYBA, J. Development and implementation of data collection technologies for digital mapping of soil electric conductivity. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 751-759. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. Effect of top cover shape on energy demands and workspace pressure of mulcher. MM Science Journal. , 2017, roč. 2017, č. December, s. 2050-2054. ISSN: 1803-1269 .

PROCHÁZKA, P. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Evaluation of measuring frame for soil tillage machines draught force measurement. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 186-191. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – CHYBA, J. – VONDRÁŠEK, Z. – PRAŽAN, R. Influence of blade shape on mulcher blade air resistance. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 337-344. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. Influence of shape of cutting tool on pressure conditions in workspace of mulcher with vertical axis of rotation . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1530-1539. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KRIŠTOF, K. – MISIEWICZ, P. – CHANEY, K. Influence of soil compaction by farm machinery and livestock on water infiltration rate on grassland. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 59-64. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – **MADARAS, M. – KUMHÁLA, F. Landsat and Sentinel-2 images as a tool for the effective estimation of winter and spring cultivar growth and yield prediction in the Czech Republic. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 3, s. 391-406. ISSN: 0236-8722.

**RATAJ, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – **MACÁK, M. – **BARÁT, M. – **GALAMBOŠOVÁ, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Long-Term Monitoring of Different Field Traffic Management Practices in Cereals Production with Support of Satellite Images and Yield Data in Context of Climate Change. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Machinery guidance systems analysis concerningpass-to-pass accuracy as a tool for efficient plant production in fields and for soil damage reduction.. ..., 2014, roč. 60, č. 1, s. 36-42. ISSN: N.

KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. Measurement of mulcher power input in relation to yield. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1380-1385. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. Measurement of tensile force at the fundamental tillage using tractor’s build -in sensor and external sensor connected between machines and their comparison . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 95-100. ISSN: 1406-894X.

BALÁŽOVÁ, K. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – MAŠEK, J. – PETRÁSEK, S. Monitoring of Khorasan (Triticum turgidum ssp. Turanicum) and Modern Kabot Spring Wheat (Triticum aestivum) Varieties by UAV and Sensor Technologies under Different Soil Tillage. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. Přijetí a perspektiva technologie precizního zemědělství. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 5, s. 38-42. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Soil damage reduction and more environmental friendly agriculture by using advanced machinery traffic. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 121-128. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – **KRIŠTOF, K. – **MISIEWICZ, P. The influence of agricultural traffic on soil infiltration rates. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 664-673. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – PROCHÁZKA, P. The measurement of stubble cultivator draught force under different soil conditions. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. The quality evaluation of different soil tillage technologies. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Vizualizace a kvantifikace pohybu vody v půdním profilu. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 42-44. ISSN: 0373-6776.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Vliv přejezdů a technologie zpracování půdy na infiltrační schopnost půdy. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 244-248. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. Význam GPS navigací v půdoochranných opatřeních. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 77-82. ISSN: 0373-6776.

Odborná monografie

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

Článek ve sborníku z akce

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Dosage uniformity of the rainfall simulator depending on nozzle type and the pressure. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 69-73.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Effect of plowing and deep loosening on cone index and water flow. In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 732-736.

KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – **KROFTA, K. – STARÝ, K. – BRANT, V. Evaluation of UAV and Sentinel 2 images to estimate condition of hop (Humulus lupulus L.) plants. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 95-102.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Impact of land crossing on soil physical properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 273-276.

CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. Mapping and differences of soil physical properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 224-229.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Possibilities of environment and soil protection by means of gps navigation used in agricultural machinery. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 364-367.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – CHYBA, J. – PRAŽAN, ING. PH.D., R. PRESSURE CONDITIONS INSIDE THE WORKSPACE OF MULCHER WITH VERTICAL AXIS OF ROTATION. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 129-134.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – VÍTEK, P. – KUMHÁLA, F. Proposals for field work rides and their optimization according to shape of land . In Engineering For Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: , 2013. s. 111-114.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J. Yield crop dependence on soil properties and soil water availability . In Proceedings of 14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 20-22, 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: , 2015. s. 530-535.

Poloprovoz, ověřená technologie

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Bubnová spádová brzda. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25854. 12.09.2013.

ŠIMA, T. – KRIŠTOF, K. – DUBEŇOVÁ, M. – NOZDROVICKÝ, L. – KRUPIČKA, J. – CHYBA, J. Odběrná sonda na laboratorní měření emisí uvolňovaných z půdy do atmosféry. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25348. 13.05.2013.

HART, J. – CHYBA, J. Poplachová zámková vložka s detekcí aktivity stavítek obsahující sestavu zámkové vložky a detekční mikrospínač, Alarm lock cylinder with detection of activity check gates comprising a lock cylinder and detection microswitch, Check gates, construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22896, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 13.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

ŠIMA, T. – KRIŠTOF, K. – DUBEŇOVÁ, M. – NOZDROVICKÝ, L. – KRUPIČKA, J. – CHYBA, J. Sonda na polní měření emisí uvolňovaných z půdy do atmosféry. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25289. 29.04.2013.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – **KUBÍN, K. – **RYČL, J. – **ČERMÁK, V. Zařízení pro navádění zemědělské techniky podle uměle vytvořených linií. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34468 U1. 20.10.2020.

Certifikované metodiky

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – CHYBA, J. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin., Agricultural machines field trafficking intensity for harvest of forage crops., forage crops, soil compaction, trafficking, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 3, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/3/2013-MZE-17221

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

Ostatní výsledky

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The measurement of Ecoland 400 pulling force. 2015, Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci "Agricultural Education and Science in XXI Century", konané v Moskvě 11. až 13. listopadu 2015..

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN: 1801-7673.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MISIEWICZ, P. – SMITH, E. – KRIŠTOF, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Farm machinery passes, compaction and water flow through arable soil. 2014, Soil compaction, caused primarily by heavy machinery, can lead to crop yield losses of 9 - 19%, flooding and soil erosion on arable land. This research discovered a significant negative effect of soil compaction on the ability of water to flow through to greater depths in arable soil. HAU Project Report 101.

KROULÍK, M. – MISIEWICZ, P. – CHYBA, J. – WHITE, D. Podtyp: Výzkumná zpráva; Field traffic intensity for forage harvesting in the UK. 2014, This small study was part of a long term study at Harper Adams University which aims to assess the affects of Controlled Traffic Farming and other measures (such as the use of low ground pressure tyres) to optimise soil and water resources, crop growth, yields and economics. HAU Project Report 099.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of agricultural machinery passes on soil properties. 2015, 14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 27 - 29.5.2015, Gödöllő, Hungary, pp. 12-13, ISBN 978-83-89969-37-8.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – KURUC, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of agriculture machinery crossing and soil treatment technologies on soil bulk density and water infiltration rate. 2012, UCOLIS 2012 University Conference in Life Sciences 28.November 2012 ISBN 978-80-213-2336-0 .

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil cultivation and farm machinery crossing on infiltration properties of soil. 2014, Příspěvek ve sborníku je zaměřen na vyhodnocení infiltrace vody do půdy a vizualizaci pohybu vody v půdě při rozdílné intenzitě zpracování půdy a pohybu strojních souprav po pozemku. Příspěvek byl prezentován v rámci konference AgEng2014..

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření tahové síly radličkového kypřiče.. 2015, Sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 5. 11. 2015 s názvem: Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí..

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Numerická analýza a tvorba citlivostních map kapacitních senzorů pro měření průchodnosti. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 187-190. ISSN 1802-2391..

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – **KROFTA, K.Sledování chmelových odrůd pomocí bezpilotního prostředku a družic Sentinel 2. 2020, .

PIVEC, J. – BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The preferential flow of water in different soil compaction and tillage types. 2014, 13th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2014 17 - 19.6.2014, Nitra, Slovak Republic, pp. 42-44, ISBN 978-83-89969-23-1.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV POHYBU ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ PO POZEMCÍCH NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY. 2011. NÁZEV KONFERENCE: XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH 2011 DATUM KONÁNÍ: 19.-20. ZAŘÍ 2011 VYDAVATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-213-2194-6 POČET STRAN: 6 STRANA OD: 55 STRANA DO: 60.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv technogenního zhutnění půdy na pórovitost a infiltrační vlastnosti půdy. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 118-123. ISSN 1802-2391..

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 104-106. ISSN: 1801-7673.