×
RNDr. Dana Čížková, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PŘIKRYL, Z. – ČÍŽKOVÁ, D. Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 2007, s. 1 - 7. ISSN: 0322-9688.

ČÍŽKOVÁ, D. Houboví patogeni buku. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 14, s. 24 - 26. ISSN: 0322-9688.

ČÍŽKOVÁ, D. – ŠVECOVÁ, M. – BÍLÝ, J. Využití mikroskopických znaků při determinaci druhů rodu Lophodermium. Zprávy lesnického výzkumu, 2008, roč. 53, č. 0, s. 36 - 39. ISSN: 0322-9688.

Odborná monografie

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

Ostatní výsledky

Assessing the Pathogenic Effect of Fusarium, Geosmithia and Ophiostoma Fungi from Broad-Leaved Trees RNDr. Čížková Dana, CSc.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Kubátová Alena; Pažoutová Sylva, 2005

Biologie hmyzu poškozujícího dřevěné konstrukce ve střední Evropě Ing. Nakládal Oto, Ph.D.; RNDr. Čížková Dana, CSc., 2007

Changes of the spectrum of fungi species causing needle cast on pines in the Czech Republic Švecová Milada; RNDr. Čížková Dana, CSc., 2003

Hniloby dřevěných konstrukcí a výrobků RNDr. Čížková Dana, CSc.; Ing. Nakládal Oto, Ph.D., 2007

Houby na dřevinách v mimolesní zeleni a intravilánech. Švecová Milada; RNDr. Čížková Dana, CSc.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Klíma Jan, 2003

Lesnická fytopatologie - multimediální výuka RNDr. Čížková Dana, CSc., 2006

Poškození zpracovaného dřeva houbami a hmyzem RNDr. Čížková Dana, CSc., 2005