×
RNDr. Dana Čížková, CSc.
banner

Životopis

RNDr. Dana Čížková, CSc.

Narozena: 18.10.1946 v Praze

Pracoviště: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, katedra ochrany lesa a myslivosti

 

vzdělání:

• Přírodovědecká fakulta UK – ukončení 1969. Získání titulu RNDr. na přírodovědecké fakultě UK 1983.  Vědecká aspirantura na téma „Houbové choroby semen a šišek lesních dřevin“ ukončena obhajobou  1988 na Vysoké škole zemědělské v Praze.

odborné působení:

• 1970-1990 Vědecký lesnický ústav (později Ústav aplikované ekologie a ekotechniky) VŠZ v Kostelci nad Černými lesy. V roce 1990 přechod na obnovenou lesnickou fakultu, dnes fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze s výukou předmětů Ochrana lesa (fytopatologie) a Ochrana rostlin. Výzkumná práce zaměřená především na tracheomykózní odumírání dřevin v mimolesní zeleni, výskyt a taxonomii rodu Lophodermium, dřevokazné houby, houbové choroby okrasných dřevin.