×
Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Pedagogická činnost

1) Podíl na výuce:

ALA08E   Chov exotických savců - Bc.

ALA03E  Základy obecné zootechniky - Bc.

AAE74E Zemědělské systémy I - PAA

AAE75E Zemědělské systémy I - PAAHK

2) Příprava výukových materiálů a organizace výuky

3) Vedení bakalářských a diplomových prací

 

Garantované předměty

ALA09E Chov psů
ALA80E Chov psů