×
Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Životopis

Jméno:                         Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.

Tel.:                               224 383 044

E-mail:                         dokoupilova@af.czu.cz

 

Dosažené vzdělání:       vysokoškolské

 

Kvalifikace

2004           Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agronomická, obor zemědělské inženýrství

 

2009           Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

                   (disertační práce: Možnosti obohacení masa brojlerových králíků o selen,

                    vitamin E a konjugovanou linolovou kyselinu (CLA)

 

Profesní zkušenosti

2007 – dosud     technik na FAPPZ, ČZU v Praze, výuka předmětů genetika zvířat,

                              základy obecné zootechniky

2004 – 2007      vědeckovýzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné

                             výroby, Praha – Uhříněves, příprava metodiky, zajišťování a

                             vyhodnocování pokusů

2005                    vědeckovýzkumný pracovník, Ghent university, Belgium,

                             laboratorní stanovení enzymů ovlivňujících oxidační stabilitu

                             masa